Teorija

Uzdevumi

1. Plakāta raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Plakāta raksturīgie elementi

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Plakāta pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Plakāta raksturīgie elementi, pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Plakāts kā mākslas darbs

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Mūsdienu plakāta izveides pirmsākumi

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Mūsdienu plakātu mākslas izveide, raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Plakātu mākslas attīstība 20. gadsimtā

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Plakāts pirms un pēc ieviestajiem uzlabojumiem plakātu mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Plakātu mākslas attīstības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Plakātu mākslas attīstība dažādos laika posmos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Politiskais plakāts, sociālās reklāmas plakāts

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Propagandas, kultūras pasākumu, reklāmas, motivējošo plakātu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Plakātu veidu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Reklāmas plakāts

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Politiskais un kultūras pasākumu plakāts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Plakātu veidu pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Plakātu veidi, to pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

5
19. Plakātu veidi, to raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Plakāts – raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

19
2. Plakātu mākslas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem