Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Plakāts Jēdzieni: ironija, plakāts, humors, metafora, hiperbolizācija. Zina, kas ir plakāts, prot raksturot plakāta izveides principus. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo plakātu, plakāta mākslas principus.
2. Plakāta mākslas attīstība Jēdzieni: plakāts. Māksla pauž sabiedrībai un laikmetam aktuālas problēmas. (K.Li.4.) Prot raksturot plakāta mākslas attīstību dažādos laika posmos. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo plakāta mākslu dažādos laika posmos.
3. Plakātu veidi Jēdzieni: plakāts. Prot raksturot plakātu iedalījumu pēc to satura. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo plakātus pēc to satura.
4. Plakāta māksla Latvijā Jēdzieni: plakāts. Prot raksturot plakātu mākslas attīstību Latvijā. Skolēnam nozīmīgākās darbības: iepazīstas ar plakātu mākslas attīstību Latvijā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plakāta raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: plakāts. Prot raksturot plakāta izveides un izvietošanas nosacījumus. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo plakāta izveides un izvietošanas nosacījumus.
2. Plakāta raksturīgie elementi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: ironija, plakāts, humors, metafora, hiperbolizācija. Prot raksturot plakāta izveides nosacījumus. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākas darbības: raksturo plakāta izveides nosacījumus.
3. Plakāta pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: plakāts. Prot attēlos saskatīt plakāta pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos plakāta pazīmes.
4. Plakāta raksturīgie elementi, pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: ironija, plakāts, humors, metafora, hiperbolizācija. Prot raksturot plakāta izveides nosacījumus, saskatīt plakāta pazīmes. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākas darbības: raksturo plakāta izveides nosacījumus, atpazīst plakātu.
5. Plakāts kā mākslas darbs 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: plakāts. Prot attēlos saskatīt plakāta pazīmes, spēj noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
6. Mūsdienu plakāta izveides pirmsākumi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzieni: plakāts. Pēta dažādu laikmetu mākslas darbus un analizē un diskutē par mākslas darbos ietvertām individuālām un sabiedrībai kopumā svarīgām vērtībām. (K.9.4.3.) Prot raksturot mūsdienu plakātu tā izveides pirmsākumos. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo mūsdienu plakātu tā izveides pirmsākumos.
7. Mūsdienu plakātu mākslas izveide, raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: plakāts. Prot raksturot mūsdienu plakātu mākslas pirmsākumus, spēj saskatīt plakātu mākslas pazīmes attēlos. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo mūsdienu plakātu mākslu, attēlos saskata plakāta pazīmes.
8. Plakātu mākslas attīstība 20. gadsimtā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jēdzieni: plakāts. Prot raksturot plakātu mākslas attīstību 20. gadsimtā. Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte. Skolēniem nozīmīgākās darbības: raksturo plakāta mākslas attīstību 20. gadsimtā, nosaka lieko informāciju.
9. Plakāts pirms un pēc ieviestajiem uzlabojumiem plakātu mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: plakāts. Analizē dažādu plakātu saturu un vizuālās izteiksmes līdzekļus. Prot raksturot plakātu mākslas izteiksmes līdzekļus laika gaitā. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo plakātu mākslas izteiksmes līdzekļus dažādos laika posmos.
10. Plakātu mākslas attīstības raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: plakāts. Prot raksturot plakātu mākslas attīstību 20. gadsimtā. Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte, attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēniem nozīmīgākās darbības: raksturo plakāta mākslas attīstību 20. gadsimtā, nosaka lieko informāciju, analizē attēlu, saskata noteiktas pazīmes.
11. Plakātu mākslas attīstība dažādos laika posmos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: plakāts. Prot raksturot plakātu mākslas attīstību dažādos laika posmos. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte, attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēniem nozīmīgākās darbības: raksturo plakāta mākslas attīstību, nosaka lieko informāciju, analizē attēlu.
12. Politiskais plakāts, sociālās reklāmas plakāts 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: plakāts. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Prot raksturot politisko un sociālās reklāmas plakātu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo politisko un sociālās reklāmas plakātu.
13. Propagandas, kultūras pasākumu, reklāmas, motivējošo plakātu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: plakāts. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Prot raksturot dažādos plakātu veidus. Uzdevuma tips – atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot dažādos plakātu veidus.
14. Plakātu veidu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: plakāts. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Prot raksturot dažādos plakātu veidus. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot dažādos plakātu veidus.
15. Reklāmas plakāts 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: plakāts. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Prot attēlos saskatīt reklāmas plakāta pazīmes. Uzdevuma tips – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos reklāmas plakāta pazīmes.
16. Politiskais un kultūras pasākumu plakāts 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdzieni: plakāts. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Prot attēlos saskatīt plakātu veidu pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos noteikta plakāta veida pazīmes.
17. Plakātu veidu pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: plakāts. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus. Prot attēlos saskatīt dažādo plakātu veidu pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
18. Plakātu veidi, to pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Jēdzieni: plakāts. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus. Prot raksturot dažādos plakātu veidus. Uzdevuma tips – attēlu tests, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dažādos plakātu veidus, nosaka lieko attēlu.
19. Plakātu veidi, to raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: plakāts. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Prot attēlā saskatīt noteikta plakāta veida pazīmes. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā noteikta plakāta veida pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plakāta mākslas iezīmes Citi augsta 3 p. Jēdzieni: plakāts. Prot raksturot plakāta mākslu. Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo plakāta mākslu dažādos laika posmos.
2. Plakātu veidi Citi augsta 3 p. Jēdzieni: plakāts. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Nosaka plakātu veidu, izvēlas lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
3. Politiskais plakāts Citi vidēja 2 p. Jēdzieni: plakāts. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Prot attēlos saskatīt politiskā plakāta pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos politiskā plakāta pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plakāts – raksturīgās iezīmes 00:35:00 vidēja 19 p. Jēdzieni: plakāts. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Pēta dažādu laikmetu mākslas darbus un analizē un diskutē par mākslas darbos ietvertām individuālām un sabiedrībai kopumā svarīgām vērtībām. (K.9.4.3.) Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes ievilkšana, logikas ķēdīte, atbildes izvēle. Skolēnam nozīīmīgākās darbības: raksturo plakāta izveides un izvietošanas nosacījumus, analizē attēlus, saskata tajos plakāta pazīmes, raksturo mūsdienu plakātu tā izveides pirmsākumos, raksturo plakāta mākslas attīstību 20. gadsimtā, nosaka lieko informāciju, analizē attēlu, saskata noteiktas pazīmes, raksturo plakāta mākslu dažādos laika posmos, prot raksturot dažādos plakātu veidus.
2. Plakātu mākslas raksturojums 00:40:00 vidēja 22 p. Jēdzieni: ironija, plakāts, humors, metafora, hiperbolizācija. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, attēlu analīze, atbildes izvēle, loģikas ķēdīte, Skolēnam nozīmīgākas darbības: raksturo plakāta izveides nosacījumus, analizē attēlus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes, raksturo mūsdienu plakātu mākslu, attēlos saskata plakāta pazīmes, raksturo plakāta mākslas attīstību, nosaka lieko informāciju, raksturo politisko un sociālās reklāmas plakātu, analizē attēlus, saskata tajos reklāmas plakāta pazīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plakāts kā mākslas veids 00:40:00 vidēja 20 p. Jēdzieni: ironija, plakāts, humors, metafora, hiperbolizācija. Analizē dažādu plakātu saturu un vizuālās izteiksmes līdzekļus. Precizē plakātu mākslas dažādus veidus, uzdevumus un izteiksmes līdzekļus. Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, attēlu tests, loģikas ķēdīte, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana, . Skolēnam nozīmīgākas darbības: raksturo plakāta izveides nosacījumus, atpazīst plakātu, analizē attēlus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes, raksturo plakāta mākslas attīstību 20. gadsimtā, nosaka lieko informāciju, raksturo plakātu mākslas izteiksmes līdzekļus dažādos laika posmos, analizē attēlus, saskata tajos pollitiskā plakāta pazīmes, prot raksturot dažādos plakātu veidus.