Teorija

Uzdevumi

1. Cilvēka iespējas paust savas idejas mākslā, vērtības

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Simboli kā mākslas virziena pamats, vispārcilvēciskās vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Simbols mākslas darba reprodukcijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Simboli mākslas darba reprodukcijā, vispārcilvēciskās vērtības.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Mūžības, dzīvības, miera simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Mūžības simboli

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Mūžības, dzīvības, miera simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vispārcilvēciskās vērtības simbolos

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Vispārcilvēciskās vērtības, to simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Nāve simbolos

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Simboli, raksturojoši nāvi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nāves simbolu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nāves simboli attēlos, to simboliskās nozīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Nāves simboli, nāves deja

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Nāves simboli

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Mīlestības simboli

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Putni, augi kā mīlestības simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Mīlestības simbolu raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. Mīlestības simboli mākslas darbu reprodukcijās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Mīlestības simboli, to attēlojums mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Mīlestība simbolos

Grūtības pakāpe: augsta

3
22. Laimes attēlojums simbolos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Laimes simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Laimes attēlojums simbolos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Putni, augi kā mīlestības simboli, laimes simbols

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Simboli, vispārcilvēciskās vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem