Mūžība
 
Mūžību simbolizē aplis, jo tam nav nedz sākuma, nedz gala.
 
Gredzens – tradicionāls mūžības simbols.
 
7.jpg
Mūžības gredzens
 
Čūska vai drakons, kuri kož savā astē (urobors) – simbolizē mūžību, mūžīgā riņķojuma ciklu. Beigām vienmēr sekos jauns sākums, ceļa vai notikuma beigas norāda uz jaunu sākumu.
 
6.jpg
Urobors
 
Mūžību simbolizē dzeltenā krāsa. Šī nozīme raksturīga gan Rietumu kultūrā, gan arī senajās kultūrās, piemēram, senajā Ēģiptē. Šis priekšstats radies saistībā ar Sauli, kura ir mūžīga.
 
12.jpg
Saules dievs Ra
 
Dzīvība
 
Mātes tēls – dzīvības turpināšanas simbols.
 
10.jpg
Māte ar bērnu
 
Ola – jaunas dzīvības avots.
 
13.jpg
Lieldienu olas
 
Priedi uzskatīja par dzīvības koku, jo tā vienmēr ir zaļa, nenomet skujas (atšķirībā no lapu kokiem).
 
14.jpg
"Rietumu vējš" (Toms Tomsons, 1917)
 
Miers
 
Olīvzars – miera simbols. Senajā Romā olīvzars bija miera dievietes Pāksas simbols.
 
17.png
Olīvzars ar olīvēm
 
16.png
Olīvzari Apvienoto Nāciju Organizācijas karogā (organizācijas mērķis – nodrošināt starptautisko mieru un drošību)
 
Balts balodis – miera simbols. Balodis ar olīvzaru knābī arī simbolizē mieru. Bībelē sacīts, ka balodis, izlaists no Noasa šķirsta grēka plūdu laikā, atgriezās ar olīvzaru knābī, kas simbolizēja Dieva atjaunoto mieru.
 
15.jpg
Balts balodis ar olīvzaru knābī