Teorija

Uzdevumi

1. Autortiesības raksturojošie simboli

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Autortiesību aizsardzība. Simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Autortiesības, to aizsardzība, simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Fenakistoskops, kineogrāfs

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Animācijas pirmsākumi – pirmie izgudrojumi kustības ilūzijas radīšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Fenakistoskops, kineogrāfs, taumatrops – raksturīgās pazīmes.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Pirmie izgudrojumi kustības ilūzijas radīšanai.

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Animācijas pirmsākumi – izgudrojumu raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Autortiesības, pirmo izgudrojumu kustības ilūzijas radīšanai raksturīgās pazīmes.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Zootrops, praksinoskops – raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Zootrops, praksinoskops – animācijas pirmsākumi

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Pirmās ierīces kustības ilūzijas radīšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Animācijas pirmsākumi – pirmās ierīces kustības ilūzijas radīšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Autortiesību aizsardzība – simboli, animācijas pirmsākumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Animācija, aplikāciju animācija

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Animāciju veidu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Animāciju veidu raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Animāciju dažādība

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Animācijas, tās veidu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Autortiesības, to aizsardzība, simboli, animāciju veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Animācija – dažādība, pirmsākumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Pirmie izgudrojumi kustības ilūzijas radīšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Autortiesības, animācija mūsdienās

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem