Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Autortiesības, mācību līdzeklis, atsauce Jēdzieni: mācību līdzeklis, atsauce, autortiesības. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: zina, kas ir autortiesības, mācību līdzeklis, atsauce, prot tos raksturot.
2. Animācijas pirmsākumi. Fenakistoskops, taumatrops, kineogrāfs Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot fenakistoskopu, taumatropu, kineogrāfu, to darbības principus.
3. Animācijas pirmsākumi. Zootrops, praksinoskops Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot zootropu, praksinoskopu, to darbības principus.
4. Animācija, tās veidi Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot dažādos animācijas veidus.
5. Fenakistoskops. Kustības ilūzijas Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: pilnveido izpratni par fenakistoskopa radītajām kustības ilūzijām.
6. Praksinoskopa ilūzijas, animācijas veidi Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: pilnveido izpratni par animācijas veidiem un iespējām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Autortiesības raksturojošie simboli 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: autortiesības. Zina, kādi simboli vēsta par autortiesībām. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos simbolus, kas vēsta par autortiesībām.
2. Autortiesību aizsardzība. Simboli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jēdzieni: autortiesības. Izmantojot citu radītus materiālus, svarīgi ievērot autortiesības. (K.Li.3.) Prot atpazīt simbolus, kas raksturo autortiesīības. Uzdevuma tips - attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, izvēlas pareizo atbildes variantu.
3. Autortiesības, to aizsardzība, simboli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: autortiesības. Izmantojot citu radītus materiālus, svarīgi ievērot autortiesības. (K.Li.3.) Prot raksturot autortiesības, atpazīt simbolus. Uzdevuma tips - attēla analīze, patiesi/nepatiesi apgalvojumi. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, izvēlas pareizos atbilžu variantus.
4. Fenakistoskops, kineogrāfs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izvēlas animācijas tehnikai un mācību materiāla mērķim atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus. (K.9.3.2.; T.9.2.4.6.) Uzdevuma tips – patiess,nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo ierīces kustības ilūzijas radīšanai.
5. Animācijas pirmsākumi – pirmie izgudrojumi kustības ilūzijas radīšanai 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izvēlas animācijas tehnikai un mācību materiāla mērķim atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus. (K.9.3.2.; T.9.2.4.6.) Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo animācijas pirmsākumus, izgudrojumu pazīmes, nosaka lieko pazīmi.
6. Fenakistoskops, kineogrāfs, taumatrops – raksturīgās pazīmes. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izstrādājot mācību līdzekli – animāciju, ir svarīgi izvēlēties atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus, ko nosaka saturs. (K.Li.3.) Uzdevuma tips – nepabeigtie teikumi. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo izgudrojumus, kurus lietoja kustības ilūzijas radīšanai.
7. Pirmie izgudrojumi kustības ilūzijas radīšanai. 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izvēlas animācijas tehnikai un mācību materiāla mērķim atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus. (K.9.3.2.; T.9.2.4.6.) Uzdevuma tips – atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot izgudrojumus kustības ilūzijas radīšanai.
8. Animācijas pirmsākumi – izgudrojumu raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izvēlas animācijas tehnikai un mācību materiāla mērķim atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus. (K.9.3.2.; T.9.2.4.6.) Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo animācijas pirmsākumus, izgudrojumu pazīmes, nosaka lieko pazīmi.
9. Autortiesības, pirmo izgudrojumu kustības ilūzijas radīšanai raksturīgās pazīmes. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: autortiesības. Izstrādājot mācību līdzekli – animāciju, ir svarīgi izvēlēties atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus, ko nosaka saturs. (K.Li.3.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo Autortiesību llikumu, izgudrojumus, kurus lietoja kustības ilūzijas radīšanai.
10. Zootrops, praksinoskops – raksturīgās pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izvēlas animācijas tehnikai un mācību materiāla mērķim atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus. (K.9.3.2.; T.9.2.4.6.) Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot izgudrojumus – zootropu, praksinoskopu – kustības ilūzijas radīšanai.
11. Zootrops, praksinoskops – animācijas pirmsākumi 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Izstrādājot mācību līdzekli – animāciju, ir svarīgi izvēlēties atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus, ko nosaka saturs. (K.Li.3.) Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo zootropu, praksinoskopu, nosaka lieko raksturojumu.
12. Pirmās ierīces kustības ilūzijas radīšanai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlā redzamo iekārtu, izvēlas atbilstošs ierīces nosaukumu.
13. Animācijas pirmsākumi – pirmās ierīces kustības ilūzijas radīšanai 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte, attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē pazīmes, izvēlas lieko, analizē attēlā redzamo iekārtu, izvēlas atbilstošs ierīces nosaukumu.
14. Autortiesību aizsardzība – simboli, animācijas pirmsākumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: autortiesības. Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Uzdevuma tips - attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, izvēlas pareizo atbildes variantu.
15. Animācija, aplikāciju animācija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot animāciju, spēj raksturot aplikāciju animāciju.
16. Animāciju veidu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Prot raksturot animāciju veidus. Uzdevuma tips – jautājums ar atbilžu variantu izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības: izvēlas atbilstošāko noteiktas animācijas raksturelementu.
17. Animāciju veidu raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Prot raksturot dažādos animāciju veidus. Uzdevuma tips – atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: atpazīst animāciju veidu pazīmes.
18. Animāciju dažādība 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Prot raksturot dažādos animāciju veidus. Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē animāciju veidu pazīmes, saskata kopīgo un atšķirīgo, nosaka lieko piemēru.
19. Animācijas, tās veidu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Prot raksturot dažādos animāciju veidus. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē pazīmes, saskata kopīgo un atšķirīgo, nosaka lieko piemēru.
20. Autortiesības, to aizsardzība, simboli, animāciju veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmantojot citu radītus materiālus, svarīgi ievērot autortiesības.(K.Li.3.)Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Uzdevuma tips-attēla analīze, atbilžu izvēles. Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlu,izvēlas pareizos atbilžu variantus.
21. Animācija – dažādība, pirmsākumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte, attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē animāciju veidu pazīmes, nosaka lieko piemēru, analizē attēlu, nosaka pirmās ierīces.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Autortiesības Citi zema 2 p. Jēdzieni: autortiesības. Zina, kas ir autortiesības. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, ka autora darbu aizsargā Autortiesību likums.
2. Zootropa, praksinoskopa raksturojums Citi vidēja 2 p. Izstrādājot mācību līdzekli – animāciju, ir svarīgi izvēlēties atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus, ko nosaka saturs. (K.Li.3.) Uzdevuma tips – atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo senākās ierīces kustības ilūzijas radīšanai – zootropu, praksinoskopu.
3. Animācijas pirmsākumi – zootrops, praksinoskops Citi augsta 4 p. Izstrādājot mācību līdzekli – animāciju, ir svarīgi izvēlēties atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus, ko nosaka saturs. (K.Li.3.) Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo zootropu, praksinoskopu, nosaka lieko raksturojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmie izgudrojumi kustības ilūzijas radīšanai 00:20:00 vidēja 15 p. Izvēlas animācijas tehnikai un mācību materiāla mērķim atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus. (K.9.3.2.; T.9.2.4.6.) Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Izstrādājot mācību līdzekli – animāciju, ir svarīgi izvēlēties atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus, ko nosaka saturs. (K.Li.3.) Uzdevumu tipi – patiess,nepatiess apgalvojums, nepabeigtie teikumi, atbildes ievilkšana, attēlu analīze, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo ierīces kustības ilūzijas radīšanai, analizē attēlā redzamo iekārtu, izvēlas atbilstošs ierīces nosaukumu, analizē pazīmes, izvēlas lieko, analizē attēlā redzamo iekārtu, izvēlas atbilstošs ierīces nosaukumu.
2. Autortiesības, animācija mūsdienās 00:20:00 vidēja 15 p. Jēdzieni: autortiesības. Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, jautājums ar atbilžu variantu izvēles iespējām, atbildes ievilkšana, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, ka autora darbu aizsargā Autortiesību likums, analizē attēlus, saskata tajos simbolus, kas vēsta par autortiesībām, prot raksturot animāciju, spēj raksturot aplikāciju animāciju, izvēlas atbilstošāko noteiktas animācijas raksturelementu, atpazīst animāciju veidu pazīmes, analizē animāciju veidu pazīmes, saskata kopīgo un atšķirīgo, nosaka lieko piemēru.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Autortiesības, animācijas pirmsākumi, animācija mūsdienās 00:30:00 vidēja 30 p. Jēdzieni: autortiesības. Izmantojot citu radītus materiālus, svarīgi ievērot autortiesības. (K.Li.3.) Izvēlas animācijas tehnikai un mācību materiāla mērķim atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus. (K.9.3.2.; T.9.2.4.6.) Izstrādājot mācību līdzekli – animāciju, ir svarīgi izvēlēties atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus, ko nosaka saturs. (K.Li.3.) Apzināti izvēlas atbilstošus materiālus un tehniskos paņēmienus animācijas radīšanai. (K.9.3.2.) Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze, loģikas ķēdīte, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, ka autora darbu aizsargā Autortiesību likums, analizē attēlu, izvēlas pareizos atbilžu variantus, raksturo animācijas pirmsākumus, izgudrojumu pazīmes, nosaka lieko pazīmi, raksturo zootropu, praksinoskopu, nosaka lieko raksturojumu, analizē pazīmes, izvēlas lieko, analizē attēlā redzamo iekārtu, izvēlas atbilstošs ierīces nosaukumu.