Animācija – kustības ilūzijas radīšana, secīgi attēlojot nedaudz atšķirīgus nekustīgus tēlus.
Kinematogrāfijā animācija apzīmē filmēšanas tehniku, kad filma tiek uzņemta kā secīga statisku attēlu virkne. Projicējot šos attēlus secīgi vienu pēc otra, tiek radīta kustības ilūzija. Attēli tiek projicēti noteiktā ātrumā un noteikta lieluma kadrā. Mūsdienās animācija lielākoties tiek veidota ar datortehnikas palīdzību.
 
Animexample3edit.png
1. attēls: Bumbiņas kustības attēlošana 6 kadros
 
16.gif
2. attēls: 6 kadri rādīti secīgi viens aiz otra, radot kustības ilūziju. Ātrums – 10 kadri sekundē
 
Animācijas veidi
  • Zīmētā jeb tradicionālā animācija
Šo animācijas veidu izmantoja lielākajā daļā animāciju filmu 20. gadsimtā.
 
Vispirms kadri tiek zīmēti uz papīra. Tad zīmējumu kontūras pārzīmē uz īpašas animācijas plēves.
 
21 en.wikipedia.orgwikiTraditional_animation.jpg
3. attēls: Zīmējums tiek pārzīmēts uz īpašas plēves un izkrāsots
 
Zīmējums tiek izkrāsots, tad katru kadru nofotografē ar īpašu kameru. Katrs nākamais zīmējums nedaudz atšķiras no iepriekšējā, lai radītu kustības ilūziju.
 
17.gif
4. attēls: Zīmētā animācija
 
Šīs plēves tiek izmantotas, izkārtojot vairākos līmeņos vienu uz otras. Vienā līmenī attēlo fonu, citos – kustīgos tēlus.
 
  • Leļļu animācija (stop – motion animācija)
Šajā animācijā tiek izmantotas lelles un dekorācijas. Kustības ilūzijas radīšanai, lellēm maina pozas, tās tiek kustinātas un tad fotografētas. Katrs nākamais kadrs no iepriekšējā nedaudz atšķiras, lai radītu kustības ilūziju. Šī iemesla dēļ (kustības filmēšana secīgi pa kadram) šāda veida animāciju dēvē par stop – motion animāciju.
 
Leļļu animācijā izmanto lelles ar kustīgiem savienojumiem.
 
Tādu pat principu izmanto, radot animāciju no plastilīna vai māla figūrām.
 
20 en.wikipedia.orgwikiStop_motion.jpg
5. attēls: Plastilīna animācijas varoņi
 
19 en.wikipedia.orgwikiClay_animation.jpg
6. attēls: Animācijas varonis izgatavots no māla
 
  • Aplikācijas animācija (stop – motion animācija)
Aplikāciju animācijā izmanto aplikācijas – no papīra izgrieztas detaļas. Var izmantot arī tēlus no apsveikumu kartītes, stingra auduma aplikāciju, fotogrāfijas.
 
Izgrieztās figūras tiek kustinātas uz plakanas virsmas un fotografētas secīgi pa kadram.
 
Bieži vien šīm figūrām detaļas tiek sastiprinātas kopā ar kniedītēm, kas ļauj precīzāk attēlot kustību.