Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Fenakistoskops, kineogrāfs 2 p.
2. Fenakistoskops, kineogrāfs, taumatrops – raksturīgās pazīmes. 2 p.
3. Pirmie izgudrojumi kustības ilūzijas radīšanai. 3 p.
4. Zootropa, praksinoskopa raksturojums 2 p.
5. Pirmās ierīces kustības ilūzijas radīšanai 2 p.
6. Animācijas pirmsākumi – pirmās ierīces kustības ilūzijas radīšanai 4 p.