Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Simbols, vērtības Jēdzieni: simboli, vērtības, vispārcilvēciskās vērtības. Zina, kas ir simboli, prot raksturot vērtības, vispārcilvēciskās vērtības. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo simbolu daudzveidību, zina, kas ir vērtības, vispārcilvēciskās vērtības.
2. Vispārcilvēciskās vērtības simbolos. Mūžība, dzīvība, miers Jēdzieni: simboli, vispārcilvēciskās vērtības, mūžība, dzīvība, miers. Zina, kā ar simbolu palīdzību iespējams attēlot tādas vispārcilvēciskās vērtības kā mūžību, dzīvību, mieru. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo mūžības, dzīvības, miera attēlošanas iespējas ar simbolu palīdzību.
3. Vispārcilvēciskās vērtības simbolos. Nāve Jēdzieni: simboli, vispārcilvēciskās vērtības, nāve. Zina, kā ar simbolu palīdzību iespējams attēlot tādu vispārcilvēcisko vērtību kā nāvi. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo nāves attēlošanas iespējas ar simbolu palīdzību.
4. Vispārcilvēciskās vērtības simbolos. Mīlestība Jēdzieni: simboli, vispārcilvēciskās vērtības, mīlestība. Zina, kā ar simbolu palīdzību iespējams attēlot tādas vispārcilvēciskās vērtības kā mīlestība. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo mīlsetības attēlošanas iespējas ar simbolu palīdzību.
5. Vispārcilvēciskās vērtības simbolos. Laime Jēdzieni: simboli, vispārcilvēciskās vērtības, laime. Zina, kā ar simbolu palīdzību iespējams attēlot tādu vispārcilvēcisko vērtību kā laimi. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo laimes attēlošanas iespējas ar simbolu palīdzību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka iespējas paust savas idejas mākslā, vērtības 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: simboli, vērtības. Zina, ka ar simbolu palīdzību mākslinieks spēj paust savas idejas, prot raksturot vērtības. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: skaidro, kā cilvēks var paust savas idejas mākslā, raksturo vērtības.
2. Simboli kā mākslas virziena pamats, vispārcilvēciskās vērtības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: simboli, vispārcilvēciskās vērtības.Prot raksturot mākslas virzienu, kura pārstāvji izmantoja dažādus simbolus, spēj raksturot vispārcilvēciskās vērtības.Uzdevuma tips–atbildes izvēle, loģikas ķēdīte.Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo simbolisma principus, vispārcilvēciskās vērtības.
3. Simbols mākslas darba reprodukcijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt simbolus. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē mākslas darbu reprodukcijas, saskata tajās simbolus.
4. Simboli mākslas darba reprodukcijā, vispārcilvēciskās vērtības. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, vispārcilvēciskās vērtības. Zina, kādus simbolus mākslinieks izmanto savas idejas paušanai, prot saskatīt tos mākslas darba reprodukcijā, prot raksturot vispārcilvēciskās vērtības. Uzdevuma tips – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē reprodukciju, saskata tajā simbolus, raksturo vispārcilvēciskās vērtības.
5. Mūžības, dzīvības, miera simboli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: mūžība, dzīvība, miers. Zina, ar kādu simbolu palīdzību iespējams attēlot mūžību, dzīvību, mieru. Uzdevuma tips – atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo simbolus, ar kuru palīdzību var attēlot mūžību, dzīvību, mieru.
6. Mūžības simboli 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: simboli, vispārcilvēciskās vērtības, mūžība. Prot raksturot mūžības simbolus. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos mūžības simbolus.
7. Mūžības, dzīvības, miera simboli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, vispārcilvēciskās vērtības, mūžība, dzīvība, miers. Prot raksturot mūžības, dzīvības, miera simbolus. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, atpazīst mūžības, dzīvības vai miera simbolus.
8. Vispārcilvēciskās vērtības simbolos 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: simboli, vispārcilvēciskās vērtības. Prot attēlos saskatīt noteiktus simbolus, spēj norādīt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos simbolus, kopīgās un atšķirīgās iezīmes, nosaka lieko attēlu.
9. Vispārcilvēciskās vērtības, to simboli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni:simboli,vispārcilvēciskās vērtības.Zina,kādi simboli raksturo mūžību,mieru,dzīvību,nosauc vispārcilvēciskās vērtības.Uzdevuma tips–attēla analīze,atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē reprodukcijas, saskata tajās simbolus, raksturo vispārcilvēciskās vērtības.
10. Nāve simbolos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: simboli, nāve. Prot raksturot simbolus, kurus izmanto nāves attēlošanai. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo simbolus, ar kuru palīdzību iespējams vizualizēt nāvi.
11. Simboli, raksturojoši nāvi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, nāve. Raksturo nāves simbolus. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo nāves simbolus, nosaka lieko simbolu.
12. Nāves simbolu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, nāve. Prot raksturot nāves simbolus. Uzdevuma tips – atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo nāves simbolus.
13. Nāves simboli attēlos, to simboliskās nozīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, nāve. Prot attēlos saskatīt nāves simbolus, spēj raksturot to simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos nāves simbolus, raksturo to simboliskās nozīmes.
14. Nāves simboli, nāves deja 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, nāve. Prot raksturot nāves simbolus, spēj attēlos saskatīt nāves dejas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos nāves simbolus, nāves dejas pazīmes.
15. Nāves simboli 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: simboli, nāve. Prot attēlos saskatīt nāves simbolus, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
16. Mīlestības simboli 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: simboli, mīlestība. Prot raksturot mīlestības simbolus. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo simbolus, kurus izmanto mīlestības attēlošanai.
17. Putni, augi kā mīlestības simboli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, mīlestība. Prot raksturot putnus, augus, kuri simbolizē mīlestību. Uzdevuma tips – jautājums ar atbildes izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kuri augi un putni ir mīlestības simboli.
18. Mīlestības simbolu raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Jēdzieni: simboli, mīlestība. Prot raksturot mīlestības simbolus, noteikt lieko simbolu. Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo mīlestības simbolus, nosaka lieko raksturojumu.
19. Mīlestības simboli mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, mīlestība. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt mīlestības simbolus. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē mākslas darbu reprodukcijas, saskata tajās mīlestības simbolus.
20. Mīlestības simboli, to attēlojums mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, mīlestība. Prot raksturot mīlestības simbolus, saskatīt tos mākslas darbu reprodukcijās. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo simbolus, kurus izmanto mīlestības attēlošanai, saskata tos reprodukcijās.
21. Mīlestība simbolos 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: simboli, mīlestība. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt mīlestības simbolus, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos mīlestības simbolus, nosaka lieko attēlu.
22. Laimes attēlojums simbolos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, laime. Prot raksturot laimes simbolus. Uzdevuma tests – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, nosaka – vai tajā redzams laimes simbols.
23. Laimes simboli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, laime. Prot raksturot laimes simbolus. Uzdevuma tips – jautājums ar atbildes varianta izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības: izvēlas laimes simbolu.
24. Laimes attēlojums simbolos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, laime. Prot attēlos saskatīt laimes simbolus. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos laimes simbolus, izvēlas atbilstošo attēlu.
25. Putni, augi kā mīlestības simboli, laimes simbols 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: simboli, mīlestība, laime.Prot raksturot putnus,augus,kuri simbolizē mīlestību,atpazīst laimes simbolus. Uzdevuma tips–jautājums ar atbildes izvēles iespējām,attēlu analīze,attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina,kuri augi un putni ir mīlestības simboli,atpazīst laimes simbolus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viena no vispārcilvēciskajām vērtībām – raksturojums Citi augsta 3 p. Jēdzieni: simboli, vispārcilvēciskās vērtības. Prot raksturot vienu no vispārcilvēciskajām vērtībām. Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo vienu no vispārcilvēciskajām vērtībām, nosaka lieko raksturojumu.
2. Vispārcilvēcisko vērtību simboli Citi vidēja 3 p. Jēdzieni: simboli, vērtības, vispārcilvēciskās vērtības, mūžība, dzīvība, nāve, mīlestība, miers, laime. Atpazīst vispārcilvēcisko vērtību simbolus. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, atpazīst tajā noteiktu simbolu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simboli, vispārcilvēciskās vērtības 00:30:00 vidēja 22 p. Jēdzieni: simboli, vērtības, vispārcilvēciskās vērtības, mūžība, dzīvība, miers, nāve, mīlestība, laime. Zina, ka ar simbolu palīdzību mākslinieks spēj paust savas idejas, prot raksturot vērtības, prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt simbolus, prot raksturot vienu no vispārcilvēciskajām vērtībām, zina, ar kādu simbolu palīdzību iespējams attēlot mūžību, dzīvību, mieru, spēj norādīt lieko attēlu, prot raksturot simbolus, kurus izmanto nāves attēlošanai, prot attēlos saskatīt nāves simbolus, spēj raksturot to simbolisko nozīmi, prot raksturot mīlestības simbolus, noteikt lieko simbolu, prot raksturot laimes simbolus. Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes ievilkšana, logikas ķēdīte, atbildes izvēle, attēlu tests, Skolēnam nozīmīgākās darbības: skaidro, kā cilvēks var paust savas idejas mākslā, raksturo vērtības, analizē mākslas darbu reprodukcijas, saskata tajās simbolus, raksturo vienu no vispārcilvēciskajām vērtībām, nosaka lieko raksturojumu, ra_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vispārcilvēciskās vērtības simbolos 00:30:00 vidēja 23 p. Jēdzieni: simboli, vispārcilvēciskās vērtības, mūžība, nāve, mīlestība, laime, dzīvība. Prot raksturot mākslas virzienu, kura pārstāvji izmantoja dažādus simbolus, spēj raksturot vispārcilvēciskās vērtības, zina, kādus simbolus mākslinieks izmanto savas idejas paušanai, prot saskatīt tos mākslas darba reprodukcijā, prot raksturot mūžības simbolus, zina, kādi simboli raksturo mūžību, mieru, dzīvību, nosauc vispārcilvēciskās vērtības, prot raksturot nāves simbolus, noteikt lieko attēlu, prot raksturot putnus, augus, kuri simbolizē mīlestību, prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt mīlestības simbolus, prot attēlos saskatīt laimes simbolus, atpazīst vispārcilvēcisko vērtību simbolus. Uzdevumu tipi – atbildes izvēle, loģikas ķēdīte, attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana, jautājums ar atbildes izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo simbolisma principus, vispārcilvēciskās vērtības, analizē reprodukciju, saskata tajā simbolus, raksturo vispār_