Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dabas forma - dizaina iedvesmas avots Jēdzieni:dizains,forma,funkcija,kontūra.Dabas formu loģika un funkcionalitāte atklājas radošā darbā, eksperimentējot un kombinējot dabā saskatāmās formas, līnijas, laukumus un krāsas.(K.Li.1.) Izprot, ka dizaina izveidē autors iedvesmojas no dabas.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo dizainu.
2. Daba kā iedvesmas avots dažādu kultūru mākslā Daba ir labs iedvesmas avots atklājumiem un izgudrojumiem,jaunām idejām un pieredzei,par kuru pastāstīt citiem.(K.Li.2.)Prot raksturot stilizēto dabas formu pielietojumu dažādu kultūru mākslā.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo daudzveidīgo stilizēto dabas formu pielietojumu dažādu kultūru mākslā
3. Dabas formas dekoratīvi lietišķajā mākslā Dabas vērošana maina cilvēka priekšstatus par pasauli. Iedvesmojoties no dabas, cilvēks pēta un pauž savu identitāti. (K.Li.3.) Prot raksturot dabas formu pielietojumu dekoratīvi lietišķajā mākslā. Skolēnam nozīmīgākās darbības: izprot dabas formu pielietojumu lietišķās mākslas dizainā.
4. Dabas formu stilizācija arhitektūrā Daba ir labs iedvesmas avots atklājumiem un izgudrojumiem, jaunām idejām un pieredzei, par kuru pastāstīt citiem. (K.Li.2.) Zina, kā stilizētas dabas formas arhitektūrā izmantoja līdz 19.gadsimtam. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo stilizēto dabas formu pielietojumu dažādos laika posmos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dizains, stilizācija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: dizains. Dabas vērošana maina cilvēka priekšstatus par pasauli. (K.Li.3.) Zina, kas ir dizains, stilizācija, prot tos raksturot. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dizainu, stilizāciju.
2. Dabas formu stilizācijas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dabas formu loģika un funkcionalitāte atklājas radošā darbā, eksperimentējot un kombinējot dabā saskatāmās formas, līnijas, laukumus.(K.Li.1.)Prot attēlos saskatīt stilizētas dabas formas. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlus, saskata tajos stilizētus objektus.
3. Dabas formu stilizācijas raksturīgās pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dabas formu loģika un funkcionalitāte atklājas radošā darbā, eksperimentējot un kombinējot dabā saskatāmās formas, līnijas, laukumus un krāsas. (K.Li.1.) Prot attēlos saskatīt stilizētas dabas formas. Uzdevuma tips–attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
4. Viens no pirmajiem praktiskā dizaina pārstāvjiem, stilizācija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Daba ir labs iedvesmas avots.(K.Li.2.) Raksturo dizainera daiļradi, saskata stilizācijas pazīmes attēlos. Uzdevuma tips–patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo praktiskā dizaina pārstāvja daiļradi, attēlos saskata stilizācijas pazīmes.
5. Dabas formu stilizācija dažādās kultūrās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dabas vērošana maina cilvēka priekšstatus par pasauli. Iedvesmojoties no dabas, radošajā darbībā cilvēks pēta un pauž savu identitāti, izprot atšķirīgus pasaules uzskatus. (K.Li.3.)Prot raksturot dabas formu stilizāciju dažādās kultūrās. Uzdevuma tips–patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo dabas formu stilizāciju dažādu kultūru dizainā.
6. Sengrieķu trauku dizaina atbilstība funkcijām 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: dizains, forma, funkcija. Prot noteikt trauka dizaina atbilstību norādītajām fukcijām. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata trauka dizaina atbilstību vai neatbilstību norādītajām funkcijām.
7. Dabas formu stilizācija indiāņu cilšu mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: dizains, forma. Prot attēlos saskatīt indiāņu cilšu keramiku. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata indiāņu cilšu keramikas pazīmes.
8. Sengrieķu trauki – dizains un funkcijas 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: dizains, forma, funkcija. Prot analizēt attēlus, nosakot tajos redzamo trauku funkcijas, kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes dizaina, funkciju jomā, nosaka lieko attēlu.
9. Forma un funkcijas - sengrieķu trauki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: dizains, forma, funkcija. Prot izvērtēt trauka formu, noteikt trauka funkcijas. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, nosaka trauka funkcijas.
10. Dabas formas dažādu kultūru dizainā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: dizains, forma, funkcija. Prot raksturot dažādu kultūru dizainu. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kultūru, kurai raksturīgs attēlā redzamais dizains.
11. Dizains dekoratīvi lietišķajā mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daba ir labs iedvesmas avots atklājumiem un izgudrojumiem, jaunām idejām un pieredzei. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt dekoratīvi lietišķās mākslas paraugus. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes.
12. Stilizācija, dekoratīvi lietišķā māksla 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Daba ir labs iedvesmas avots atklājumiem.(K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt stilizētas dabas formas, dekoratīvi lietišķās mākslas darbus. Uzdevuma tips–attēlu analīze,atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus,saskata stilizācijas un dekoratīvi lietišķās mākslas paraugus.
13. Dabas formas dekoratīvi lietišķajā mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dabas formu loģika un funkcionalitāte atklājas radošā darbā, eksperimentējot un kombinējot dabā saskatāmās formas, līnijas, laukumus un krāsas.(K.Li.1.) Saskata attēlos stilizētas dabas formas. Uzdevuma tips–attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlus, saskata noteiktu dabas formu stilizāciju.
14. Stilizētās dabas formas dekoratīvi lietišķajā mākslā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dabas formu loģika un funkcionalitāte atklājas radošā darbā, eksperimentējot un kombinējot dabā saskatāmās formas, līnijas, laukumus un krāsas. (K.Li.1.) Prot saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes dekoratīvi lietišķajos mākslas darbos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
15. Dabas formas dažādu kultūru dizainā, dekoratīvi lietišķajā mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni:dizains, forma, funkcija.Prot raksturot dažādu kultūru dizainu,saskata dabas formas dekoratīvi lietišķās mākslas izstrādājumā. Uzdevuma tips –attēlu analīze,atbildes izvēle, ievilkšanai. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kultūrai raksturīgo dizainu, nosaka dabas formas.
16. Arhitektūra un dabas formu stilizācija 1. izziņas līmenis zema 3 p. Dabas vērošana maina cilvēka priekšstatus par pasauli.(K.Li.3.) Prot raksturot stilizētu dabas formu izmantošanu arhitektūrā dažādos laika posmos. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo stilizēto dabas formu izmantošanu arhitektūrā.
17. Dabas formu stilizācija arhitektūras elementos senatnē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daba ir labs iedvesmas avots atklājumiem un izgudrojumiem, jaunām idejām un pieredzei, par kuru pastāstīt citiem. (K.Li.2.) Saskata stilizētas dabas formas seno laiku arhitektūrā. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata stilizētas dabas formas, raksturojošas noteiktu kultūru.
18. Dabas formu stilizācija kolonnu kapiteļos 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Iedvesmojoties no dabas, radošajā darbībā cilvēks pēta un pauž savu identitāti, izprot atšķirīgus pasaules uzskatus. (K.Li.3.) Analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
19. Dabas formas Antonio Gaudi projektētajos arhitektūras objektos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daba ir labs iedvesmas avots atklājumiem un izgudrojumiem, jaunām idejām un pieredzei, par kuru pastāstīt citiem. (K.Li.2.) Prot raksturot Antonio Gaudi daiļradi. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata noteiktas pazīmes.
20. Dabas formu stilizācija dažādu laika posmu arhitektūrā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dabas vērošana maina cilvēka priekšstatus par pasauli.(K.Li.3.) Prot raksturot stilizētu dabas formu izmantošanu arhitektūrā dažādos laika posmos.Uzdevuma tips–patiess/nepatiess apgalvojums,attēla analīze.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo stilizēto dabas formu izmantošanu arhitektūrā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas formu stilizācija Citi zema 1 p. Daba ir labs iedvesmas avots atklājumiem un izgudrojumiem, jaunām idejām un pieredzei, par kuru pastāstīt citiem. (K.Li.2.) Zina, kas ir stilizācija, prot to raksturot. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo stilizāciju.
2. Dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes Citi zema 1 p. Daba ir labs iedvesmas avots atklājumiem un izgudrojumiem, par kuriem pastāstīt citiem.(K.Li.2.) Prot attēlā saskatīt dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes. Uzdevuma tips–attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības:attēlā saskata dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas formu stilizācija, dabas formas dažādu kultūru mākslā 00:25:00 vidēja 17 p. Jēdzieni: dizains, forma, funkcija. Dabas formu loģika un funkcionalitāte atklājas radošā darbā, eksperimentējot un kombinējot dabā saskatāmās formas, līnijas, laukumus.(K.Li.1.) Daba ir labs iedvesmas avots atklājumiem un izgudrojumiem, jaunām idejām un pieredzei, par kuru pastāstīt citiem. (K.Li.2.) Dabas vērošana maina cilvēka priekšstatus par pasauli. Iedvesmojoties no dabas, radošajā darbībā cilvēks pēta un pauž savu identitāti, izprot atšķirīgus pasaules uzskatus. (K.Li.3.) Zina, kas ir dizains, stilizācija, prot tos raksturot; prot attēlos saskatīt stilizētas dabas formas; raksturo dizainera daiļradi; prot raksturot dabas formu stilizāciju dažādās kultūrās; prot noteikt trauka dizaina atbilstību norādītajām fukcijām; prot attēlos saskatīt indiāņu cilšu keramiku. Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dizainu, stilizāciju, analizē attēlus, saskata tajos stilizētus objektus; analiz_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas formu stilizācija dekoratīvi lietišķajā mākslā, arhitektūrā 00:22:00 vidēja 17 p. Dabas formu loģika un funkcionalitāte atklājas radošā darbā, eksperimentējot un kombinējot dabā saskatāmās formas, līnijas, laukumus un krāsas.(K.Li.1.) Daba ir labs iedvesmas avots atklājumiem un izgudrojumiem, par kuriem pastāstīt citiem.(K.Li.2.) Dabas vērošana maina cilvēka priekšstatus par pasauli.(K.Li.3.) Prot attēlā saskatīt dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes, stilizētas dabas formas; prot saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes dekoratīvi lietišķajos mākslas darbos; prot raksturot stilizētu dabas formu izmantošanu arhitektūrā dažādos laika posmos; saskata stilizētas dabas formas seno laiku arhitektūrā; prot raksturot Antonio Gaudi daiļradi. Uzdevumu tipi – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:attēlā saskata dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes, analizē attēlus, saskata stilizācijas un dekoratīvi lietišķās mākslas paraugus; analizē attēlus, saskata noteiktu dabas formu stilizāciju; analizē attēlus,_