Teorija

Uzdevumi

1. Arhitektūras un mākslas apvienošana

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Faktūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Faktūra, mākslu sintēze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Ritms I

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Metriskais ritms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Ritms II

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Faktūra, ritms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Simetrija, asimetrija

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Simetriskas, asimetriskas celtnes

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Simetrija, asimetrija, ritms

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Makets – raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Maketa pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Makets – raksturojums, pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Mērogs maketā

Grūtības pakāpe: zema

3
16. Makets, mērogs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Baroka stila dārzs

Grūtības pakāpe: zema

3
18. Franču dārzs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Baroka dārzi, franču dārzi – raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Baroka jeb franču dārzs

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. 20. gadsimta arhitektūra un vide

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Organiskā arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Arhitektūras objektu raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Vides un arhitektūras vienotība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Arhitektūras objektiem atbilstoša vide

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Arhitektūra, vide

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Arhitektūras vizuālo izteiksmes līdzekļu dažādība

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Makets, arhitektūra, vide

Grūtības pakāpe: vidēja

26

Materiāli skolotājiem