Apkārtējā vide savstarpēji saistīta ar arhitektūras objektu funkcijām, dizainu. Plānojot ēku, vienmēr tiek izplānota arī apkārtējā vide – saskaņotā stilā būvētas līdzās esošās ēkas, atbilstošā stilā veidots dārzs, ēka pieskaņota apkārtējai dabas ainavai. Tiek domāts par to, lai ēka un vide veidotu vienotu ansambli.
 
28.jpg
Nordkirhenas pils un parka ansamblis, Vācija
 
Kā spilgtu arhitektūras un vides vienotības piemēru var minēt baroka pilis un to parkus. Baroka pilīm raksturīga simetrija un stingrs plānojums. Fasādi rotā kolonnas, pilastri, skulptūras un frontoni (trijstūrveida vai lokveida elementi). Savukārt iekštelpas raksturo dekorativitāte un greznība.
 
5.jpg
Rundāles pils un parks
 
Šo parku izveide balstīta uz simetriju, kas saskan ar baroka ēku vizuālo tēlu. Šos parkus dēvē arī par regulārajiem parkiem to stingrā plānojuma dēļ.
 
2.jpg
Villas d'Este regulārā parka plāns, 16. gadsimts
 
Stils izveidojās 16. gadsimtā Itālijā. Kā pirmos šāda tipa dārzu piemērus var minēt Vatikāna dārzus, Villa Borgēze dārzu Romā un Villa d'Este dārzu, kas atrodas Tivoli. Pēcāk šis stils kļuva ļoti populārs Francijā, kur guva nosaukumu franču dārzs. Latvijā franču dārzu iespējams aplūkot Rundālē, apmeklējot Rundāles pili.
 
18.jpg
Vatikāna dārzs
 
Baroka dārzs demonstrē cilvēka pārākumu pār dabu. Šie dārzi tiek veidoti ar tādu aprēķinu, ka vislabāk kopaina vērojama no neliela attāluma vai skatā no augšas, vērojot to pa ēkas logu vai aplūkojot no terases.
 
7.jpg
Skats uz baroka dārzu pa pils logu
 
Dārzs tika precīzi izplānots, tajā tika izveidoti grants celiņi pastaigām, to krustpunktos bieži vien tika izvietotas skulptūras un strūklakas. Puķu dobēs stādījumi tika veidoti kā dekoratīvi ģeometriski raksti un ornamenti, kas atgādināja ēkas telpu sienas klājošās tapetes. 
 
6.jpg
Rundāles pils dārzs
  
Koki un krūmi tika apcirpti tā, lai iegūtu kupolveida vai konisku formu. Bieži vien kokus vai krūmus stādīja grupās, tos īpaši apcērpot un veidojot dzīvžogus. Dažkārt šajos dzīvžogos izveidoja arī arkas un tornīšus.
 
4.jpg
Baroja dārzā koki, krūmi apcirpti kupola un konusa formā
 
Neatņemama šo dārzu sastāvdaļa bija daudzstūra vai apaļas formas dīķi un strūklakas. Vēl viena šo dārzu neatņemama sastāvdaļa ir arī neliels paviljons, kurā dārza apmeklētāji varēja patverties no saules vai lietus.
 
10.jpg
Apstādījumos iekļautas apaļas formas strūklakas