Makets – kāda objekta telpisks atveids noteiktā mērogā, kas parāda – kā izskatīsies topošais arhitektūras objekts.
2.jpg
Augstceltnes un apkārtējās teritorijas makets
 
Maketu izmanto, lai prezentētu kādu objektu, radītu par to priekšstatu, pirms tas tiek uzbūvēts realitātē. Celtņu maketus izgatavoja jau senatnē.
 
1.jpg
Cūku aploka makets, izgatavots no māla (Ķīna, mūsu ēras sākums)
 
Maketā precīzi tiek atspoguļotas visas detaļas un dekoratīvie elementi, lai varētu izvērtēt kompozīciju, dažādu elementu samērīgumu un būves apjomu.
 
Makets ļauj izvērtēt topošās celtnes iekļaušanos apkārtējā vidē. Veidojot ēkas maketu, parasti attēlo arī vidi, kurā šī ēka atradīsies – kāda būs ainava, kādas ēkas atradīsies līdzās.
 
16.jpg
Pilsētas rajona makets
 
Pilsētu maketos var attēlot kādu mikrorajonu vai pat visu pilsētu. Šādos maketos tiek parādītas visas celtnes, kuras atradīsies pilsētā, ielas, apstādījumi un parki.
 
6.jpg
Maketā parādītas ēkas, ielas un apstādījumi
 
Dažkārt maketos izmanto apgaismojuma elementus, lai radītu pilnīgāku priekšstatu par kopējo ainu.
 
14.jpg
Pilsētas rajona makets ar apgaismojumu
 
Parasti maketus izgatavo mazākā izmērā, nekā ēka izskatīsies patiesībā. Šim nolūkam tiek izmantots mērogs.
Mērogs ir attiecība starp izmēriem celtnes maketā un realitātē. Tas parāda, cik reizes izmēri maketā ir mazāki par reālajiem izmēriem.
Mērogs norāda, cik centimetru maketā atbilst metriem reālajā dzīvē. Pieraksta to, piemēram, šādi: 1 cm – 1 m, 1:100. Tas nozīmē, ka 1 centimetrs maketā atbilst 1 metram reālajā dzīvē. Maketus mēdz izgatavot dažādos mērogos, piemēram, 1:1000, 1:500, 1:200.
 
11.jpg
Pilsētas maketa fragments
 
Ēku maketus parasti izgatavo mērogā 1:100. Ja kopā ar ēkām tiks attēlota arī apkārtējā vide, tad izmanto mērogu 1:500, savukārt attēlojot pilsētu, izmanto mērogus 1:1000, 1:2500.
 
13.jpg
Modernas lielpilsētas makets
 
Maketus izgatavo no dažādiem materiāliem. Maketētājs var izmantot papīru, kartonu, ģipsi, koku, putuplastu vai papīra masu.
 
8.jpg
Ēku kompleksa makets, izgatavots no papīra
 
Atsauce:
https://www.artermini.lv/raksts.php?t=1140&bu=20
https://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_model
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_model#/media/File:Architectural_model_condo_highrise.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Scale_model#/media/File:China_Schweinestall_Linden-Museum.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquette_(architecture)#/media/Fichier:Plessis_maquette.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_model#/media/File:W-latblada.1.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Modell_(Architektur)#/media/Datei:Europaviertel_modell.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore_City_Gallery#/media/File:Model_of_Singapore_Central_Area_-_Kallang_Basin,_Mar_2014.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Urban_Planning_Exhibition_Center#/media/File:Urban_planning_museum_Shanghai.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_model#/media/File:House_Model.JPG