Teorija

Uzdevumi

1. Portreta žanra attīstība laika posmā no senajiem laikiem līdz viduslaikiem

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Portreta žanra attīstība laika posmā no renesanses līdz mūsdienām

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Portreta pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Faijūmas portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Portreta žanra attīstība, Faijūmas portreti

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Renesanses perioda sākumposma portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Renesanses posms portretu glezniecībā

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Faijūmas portrets, renesanses sākumposma portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Miniatūrportrets

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Psiholoģiskais portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Psiholoģiskā portreta pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Miniatūrportrets, psiholoģiskais portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Modernisma portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Modernisma portreta raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Portretu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Portreta vispārējs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Ekspresionisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Ekspresionisma portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Ekspresionisms. Apvienība "Tilts"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Pastozs triepiens, apvienības "Tilts" darbības pirmsākumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Rakursi ekspresionisma kompozīcijās

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Ekspresionisms. Rakurss

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Portrets glezniecībā - raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Ekspresionisms. Raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem