Svarīgi!
Žanrs - tematiska nozare tēlotājā mākslā. Portrets ir viens no žanriem.
Svarīgi!
Portrets – noteiktas, reālas personas individualizēts attēlojums mākslas darbā. Latīņu valodā vārds protraho nozīmē precīzi zīmēt.
37.jpg
"Dāma ar sermuliņu" (Leonardo da Vinči, 1489-1491)
 
Portrets ir viens no glezniecības žanriem. Portretējamo var attēlot pilnā augumā, līdz viduklim, līdz pleciem, var attēlot tikai seju. Šo cilvēku var attēlot pretskatā, profilā vai trīsceturtdaļpagriezienā.
 
233.jpg
Karaļa Čārlza 1. portreti profilā, pretskatā un trīsceturtdaļpagriezienā (Antoniss van Deiks, 1635-1636)
 
Atkarībā no tā, cik cilvēku tiek attēloti un kā viņi tiek attēloti, portretu apzīmēšanai tiek lietoti vairāki termini:
  • portrets (viens cilvēks),
53.jpg 
Marijas Razumovskas portrets (Elizabete Vigē-Lebruna, 1798)
  • pašportrets (mākslinieks attēlo pats sevi, dažkārt attēlojot sevi darbnīcā, gleznojot pie molberta, turot rokās paleti, otas),
7.jpg
"Pašportrets" (Elizabete Vigē-Lebruna, 1782)
  • dubultportrets (divi cilvēki),
64.jpg
"Brāļi" (Antoniss van Deiks, 1638) 
  • grupas portrets (vairāk nekā divi cilvēki),
105.JPG 
Grupas portrets (Pīters Pauls Rubenss, 1613-1615)
  • parādes portrets (raksturīgs augstākai sabiedrībai; paredzēts publiskai apskatei, liela formāta, portretējamie tērpti greznos tērpos, tie attēloti pilnā augumā, sēdoši krēslā, zirgā, stāvoši kājās, līdzās atrodas atbilstoši atribūti un simboli, kas demonstrē šo cilvēku sociālo stāvokli, fonā var tikt attēlota ainava vai arhitektūras objekti),
9.jpg
Kardināla Rišeljē parādes portrets (Filips de Šampēņs, 17. gs.)
  • psiholoģiskais portrets (akcentē portretējamā cilvēka raksturu, pasaules uzskatus, portrets nav paredzēts publiskai apskatei, portretējamais attēlots līdz viduklim, akcentēta šī cilvēka seja, mākslas darbs ir neliela formāta).
21.JPG
"Veca vīra portrets" (Rembrants Harmenszons van Reins, 1652-1654)
Svarīgi!
Mākslinieku, kurš glezno portretus, devē par portretistu.
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 141., 142., 185.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Portrets
https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_painting
 
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci#/media/File:Lady_with_an_Ermine_-_Leonardo_da_Vinci_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_I_of_England#/media/File:Sir_Anthony_Van_Dyck_-_Charles_I_(1600-49)_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait#/media/File:Maria_Razumovskaya_by_Vig%C3%A9e-Lebrun.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-portrait#/media/File:Self-portrait_in_a_Straw_Hat_by_Elisabeth-Louise_Vig%C3%A9e-Lebrun.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_van_Dyck#/media/File:Sir-Anthony-van-Dyck-Lord-John-Stuart-and-His-Brother-Lord-Bernard-Stuart.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens#/media/File:Peter_Paul_Rubens_-Familie_van_Jan_Bruegel_de_Oude_-_Courtauld_Gallery_Londen_2-12-2009_16-35-20.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Champaigne#/media/File:Champaigne_Portrait_of_Richelieu.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt#/media/File:Rembrandt_Harmenszoon_van_Rijn_-_An_Old_Man_in_Red.JPG