Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Ekspresionisma vispārīgs raksturojums 2p.
2. Pastozs krāsu triepiens ekspresīvā portretā 1p.
3. Ekspresionisms. Apvienība "Tilts" 2p.
4. Rakursi ekspresionisma kompozīcijās 4p.