Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Portreta pazīmes 2p.
2. Pašportrets 1p.
3. Rakursi portretos 2p.
4. Portreta vispārējs raksturojums 3p.
5. Portretu veidi 3p.