Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Portrets glezniecībā Jēdzieni - portrets, žanrs. Zina, kas ir portrets, prot raksturot tā veidus. Papildinformācijā iespējams vairāk uzzināt par portretu glezniecību (angļu valodā). Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina, kas ir portrets, prot to raksturot.
2. Portrets dažādos laika posmos Mākslas darbs palīdz iepazīt un mainīt savas un citu cilvēku emocijas, labāk saprasties ar cilvēkiem. (K.Li.4.) Portreta analīze un interpretācija - izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Skolēnam nozīmīgākās darbības : prot raksturot portreta veidus, žanra attīstību dažādos laika posmos.
3. Ekspresionisma portrets Cilvēka jūtas un emocijas atklājas mīmikā, savukārt mākslas darbā – formu deformācijā, krāsu salikumā un triepienā. (K.Li.1.) Analizē māksliniecisko izteiksmes līdzekļu iespējas dažādu emocionālu stāvokļu izteikšanai portretā. (K.9.1.2.) Prot raksturot modernās mākslas virzienu - ekspresionismu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Portreta žanra attīstība laika posmā no senajiem laikiem līdz viduslaikiem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzieni - portrets. Prot raksturot portreta mākslas attīstību laika posmā no senajiem laikiem līdz viduslaikiem. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo portreta mākslas attīstību noteiktā laika posmā.
2. Portreta žanra attīstība laika posmā no renesanses līdz mūsdienām 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Portreta analīze un interpretācija - izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot raksturot portreta žanra attīstību laika posmā no renesanses līdz mūsdienām. Uzdevuma tips - jautājums ar atbilžu variantu izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības : raksturo portreta mākslas attīstību.
3. Portreta pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Portretu analīze un interpretācija - izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot attēlos saskatīt portreta pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: spēj mākslas darba reprodukcijā saskatīt portreta pazīmes.
4. Faijūmas portrets 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Portretu analīze un interpretācija - izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Zina, kas ir Faijūmas portrets, prot saskatīt tā pazīmes mākslas reprodukcijās. Uzdevuma tips-attēlu analīze, jautājums ar atbildes varianta izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo Faijūmas portretu.
5. Portreta žanra attīstība, Faijūmas portreti 1. izziņas līmenis zema 2 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot raksturot portreta žanra attīstību dažādos laika posmos, zina, kas ir Faijūmas portreti. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo portreta žanra attīstību.
6. Renesanses perioda sākumposma portrets 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt renesanses perioda sākumposmā gleznotā portreta pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, pareizās atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: atpazīst renesanses portretu.
7. Renesanses posms portretu glezniecībā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot raksturot renesanses posma portreta glezniecību. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo renesanses perioda portreta glezniecību.
8. Faijūmas portrets, renesanses sākumposma portrets 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot attēlos saskatīt Faijūmas un renesanses sākumposma portretu pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, jautājums ar atbilžu variantu izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata dažādu portretu pazīmes.
9. Miniatūrportrets 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot raksturot miniatūrportretu, spēj saskatīt tā pazīmes attēlos. Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbilžu variantu izvēle ar ievilkšanu. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo miniatūras.
10. Psiholoģiskais portrets 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus, analizē izteiksmes līdzekļu lietojumu atbilstoši jūtu un emociju attēlošanai. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt psiholoģiskā portreta pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums.
11. Psiholoģiskā portreta pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus, analizē izteiksmes līdzekļu lietojumu atbilstoši jūtu un emociju attēlošanai. Prot attēlos saskatīt psiholoģiskā portreta pazīmes.Uzdevuma tips-attēlu tests(atbildes ievilkšana).Skolēnam nozīmīgākās darbības:attēlu analīze
12. Miniatūrportrets, psiholoģiskais portrets 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus, analizē izteiksmes līdzekļu lietojumu atbilstoši jūtu un emociju attēlošanai. Prot raksturot miniatūrportretu, psiholoģisko portretu, saskatīt šo portretu pazīmes mākslas darbu reprodukcijās. Uzdevumu tips-attēlu analīze.
13. Modernisma portrets 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Portretu analīze un interpretācija - izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot raksturot modernisma pazīmes, spē tās saskatīt mākslas darbā, prot pamatot savu atbildi. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbilžu variantu izvēles iespējas. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata modernisma portretu.
14. Modernisma portreta raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot raksturot modernisma portretu. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo modernisma portretu, saskata tā pazīmes.
15. Portretu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt noteiktu portretu veidu pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbilžu izvēles iespējas. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: analizē portretus.
16. Portreta vispārējs raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot raksturot portreta žanru glezniecībā. Uzdevuma tips - atbilžu variantu izvēles iespējas, attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: analizē portretus, pārzina faktus.
17. Ekspresionisma vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Mākslas darbs palīdz iepazīt un mainīt savas un citu cilvēku emocijas, labāk saprasties ar cilvēkiem. (K.Li.4.) Prot raksturot ekspresionismu. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo ekspresionismu, analizē attēlu.
18. Ekspresionisma portrets 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cilvēka jūtas un emocijas atklājas mīmikā, savukārt mākslas darbā – formu deformācijā, krāsu salikumā un triepienā. (K.Li.1.) Prot portretos saskatīt ekspresionisma pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: attēlu analīze.
19. Ekspresionisms. Apvienība "Tilts" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analizē māksliniecisko izteiksmes līdzekļu iespējas dažādu emocionālu stāvokļu izteikšanai portretā. (K.9.1.2.) Prot raksturot ekspresionistu apvienības "Tilts" gleznošanas paņēmienus. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības : attēlu analīze.
20. Pastozs triepiens, apvienības "Tilts" darbības pirmsākumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Cilvēka jūtas un emocijas atklājas mīmikā, savukārt mākslas darbā – formu deformācijā, krāsu salikumā un triepienā. (K.Li.1.) Prot saskatīt pastozu triepienu, spēj raksturot apvienības "Tilts" darbības pirmsākumus. Uzdevum tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle.
21. Rakursi ekspresionisma kompozīcijās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veic mākslas darbu analīzi, pievēršot uzmanību krāsām, līnijām un to ekspresivitātei, sejas formai un tās deformācijai, pozai. Prot noteikt rakursus ekspresionisma stilā gleznotās kompozīcijās. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbilžu variantu izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlu analīze.
22. Ekspresionisms. Rakurss 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Veic mākslas darbu analīzi, pievēršot uzmanību sejas formai un tās deformācijai, pozai. Prot portretos noteikt rakursus, spēj saskatīt kopīgo un atšķirīgo. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: attēlu analīze.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pašportrets Citi zema 1 p. Jēdzieni - portrets. Zina, kas ir pašportrets, prot saskatīt tā pazīmes attēlos. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot attēlos saskatīt pašportreta pazīmes.
2. Pastozs krāsu triepiens ekspresīvā portretā Citi zema 1 p. Pastozs gleznojums triepienu tehnikā atraisa, jo nav jābaidās no precizitātes un “pareizības” trūkuma. (K.Li.3.) Jēdzieni - pastozs gleznojums. Prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt pastozu krāsas triepienu. Uzdevuma tips - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums.
3. Rakursi portretos Citi vidēja 2 p. Portretu analīze un interpretācija-izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Prot portretos saskatīt noteiktu rakursu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: analizē portretus, nosaka rakursus.
4. Parādes portrets Citi zema 1 p. Portretu analīze un interpretācija - izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus, pievēršot uzmanību tam, kā poza atspoguļo jūtas un emocijas. Prot attēlā saskatīt parādes portreta pazīmes. Uzdevuma tips - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus.
5. Ekspresionistu apvienība "Tilts" Citi augsta 3 p. Analizē māksliniecisko izteiksmes līdzekļu iespējas dažādu emocionālu stāvokļu izteikšanai portretā. (K.9.1.2.) Prot raksturot ekspresionistu apvienību "Tilts". Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: attēla, piemēru analīze.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Portrets glezniecībā - raksturojums 00:25:00 vidēja 11 p. Portretu analīze un interpretācija - izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus. Jēdzieni - portrets. Prot attēlos saskatīt portreta pazīmes; zina, kas ir pašportrets, prot saskatīt tā pazīmes attēlos; prot portretos saskatīt noteiktu rakursu; prot raksturot portreta žanru glezniecībā; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt noteiktu portretu veidu pazīmes. Uzdevumu tipi - attēlu tests; attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: spēj mākslas darba reprodukcijā saskatīt portreta pazīmes; prot attēlos saskatīt pašportreta pazīmes; analizē portretus, nosaka rakursus; analizē portretus, pārzina faktus.
2. Ekspresionisms. Raksturojums 00:20:00 vidēja 9 p. Mākslas darbs palīdz iepazīt un mainīt savas un citu cilvēku emocijas, labāk saprasties ar cilvēkiem. (K.Li.4.) Pastozs gleznojums triepienu tehnikā atraisa, jo nav jābaidās no precizitātes un “pareizības” trūkuma. (K.Li.3.) Jēdzieni - pastozs gleznojums. Analizē māksliniecisko izteiksmes līdzekļu iespējas dažādu emocionālu stāvokļu izteikšanai portretā. (K.9.1.2.) Veic mākslas darbu analīzi, pievēršot uzmanību krāsām, līnijām un to ekspresivitātei, sejas formai un tās deformācijai, pozai. Prot raksturot ekspresionismu; prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt pastozu krāsas triepienu; rot raksturot ekspresionistu apvienības "Tilts" gleznošanas paņēmienus; prot noteikt rakursus ekspresionisma stilā gleznotās kompozīcijās. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze; atbildes ievilkšana; atbilžu variantu izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo ekspresionismu, analizē attēlus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Portreta žanra attīstība dažādos laika posmos 00:40:00 vidēja 24 p. Portreta analīze un interpretācija - izpēta dažādu laiku portreta žanra darbus, pievēršot uzmanību tam, kā poza atspoguļo jūtas un emocijas, analizē izteiksmes līdzekļu lietojumu atbilstoši jūtu un emociju attēlošanai. Jēdzieni - portrets. Prot raksturot portreta mākslas attīstību laika posmā no senajiem laikiem līdz viduslaikiem; prot raksturot portreta žanra attīstību laika posmā no renesanses līdz mūsdienām; prot attēlā saskatīt parādes portreta pazīmes; zina, kas ir Faijūmas portrets, prot saskatīt tā pazīmes mākslas darbu reprodukcijās; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt renesanses perioda sākumposmā gleznotā portreta pazīmes; prot raksturot renesanses posma portreta glezniecību; prot raksturot miniatūrportretu, spēj saskatīt tā pazīmes attēlos; prot attēlos saskatīt psiholoģiskā portreta pazīmes; prot raksturot modernisma portretu. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums; jautājums ar atbilžu variantu izvēles iespējām; attēla analīze; pareizās atbildes ievilkšana; a_
2. Ekspresionisms. Portretu glezniecība 00:30:00 vidēja 17 p. Mākslas darbs palīdz iepazīt un mainīt savas un citu cilvēku emocijas, labāk saprasties ar cilvēkiem. (K.Li.4.) Cilvēka jūtas un emocijas atklājas mīmikā, savukārt mākslas darbā – formu deformācijā, krāsu salikumā un triepienā. (K.Li.1.) Analizē māksliniecisko izteiksmes līdzekļu iespējas dažādu emocionālu stāvokļu izteikšanai portretā. (K.9.1.2.) Veic mākslas darbu analīzi, pievēršot uzmanību krāsām, līnijām un to ekspresivitātei, sejas formai un tās deformācijai, pozai. Prot raksturot ekspresionismu; prot portretos saskatīt ekspresionisma pazīmes; prot raksturot ekspresionistu apvienību "Tilts"; prot saskatīt pastozu triepienu, spēj raksturot apvienības "Tilts" darbības pirmsākumus; prot noteikt rakursus ekspresionisma stilā gleznotās kompozīcijās; spēj saskatīt kopīgo un atšķirīgo. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze; attēlu tests; loģikas ķēdīte; atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo ekspresionismu, analizē attēlu.