Teorija

Uzdevumi

1. Pozitīvais un negatīvais laukums

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Pozitīvais laukums mākslas darbos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Pozitīvais un negatīvais laukums, pozitīvais laukums mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Negatīvais laukums mākslas darbu reprodukcijās

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Pozitīvais un negatīvais laukums mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Rubina vāze

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Pozitīvais, negatīvais laukums mākslā, Rubina vāze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Neiespējamās figūras trauku rotājumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pozitīvais un negatīvais laukums trauku rotājumos

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Divējādās, neiespējamās figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Neiespējamās figūras, divējādie attēli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Morisa Kornēlija Ešera iedvesmas avots

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Neiespējamās figūras trauku rotājumos, Morisa Kornēlija Ešera iedvesmas avots

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Mozaīkas – Morisa Kornēlija Ešera iedvesmas avots

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Pozitīvais un negatīvais laukums – raksturojums, izmantošana mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem