Grūtības pakāpe:
00:35:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Pozitīvais un negatīvais laukums 3p.
2. Pozitīvais, negatīvais laukums, to loma kompozīcijā 3p.
3. Negatīvais laukums mākslas darbu reprodukcijās 4p.
4. Neiespējamās figūras trauku rotājumos 2p.
5. Neiespējamās figūras, divējādie attēli 1p.
6. Morisa Kornēlija Ešera iedvesmas avots 3p.
7. Pozitīvais un negatīvais laukums – raksturojums, izmantošana mākslā 2p.