Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pozitīvais un negatīvais laukums Jēdzieni: pozitīvais laukums, negatīvais laukums. Negatīvais laukums ir telpa ap attēlojamo objektu, kuru pārveidojot var piešķirt citu nozīmi mākslas darbam.(K.Li.3.) Zina, kas ir pozitīvais un negatīvais laukums mākslā. Skolēnam nozīmīgākās darbības:prot raksturot pozitīvo un negatīvo laukumu.
2. Pozitīvais un negatīvais laukums – Edgars Rubins, divējādie attēli Sarežģītu formu ir viegli uzzīmēt, mainot uztveri no objekta zīmēšanas uz fona laukumu zīmēšanu. (K.Li.1.) Sarežģītas formas ierosina iztēli. (K.Li.2.) Prot raksturot Edgara Rubina atklājumu, spēj raksturot divējādos attēlus. Skolēnam nozīmīgākās darbības: izprot negatīvā laukuma izmantošanu.
3. Moriss Kornēlijs Ešers, neiespējamās figūras Paradoksāla domāšana var būt kā vērtība mākslā.(K.Li.3.)Pēta M.K.Ešera daiļradi un analizē kādu viņa mākslas darbu, nosakot tajā negatīvā laukuma izmantošanas iespējas.Prot raksturot M.K.Ešera daiļradi, neiespējamās figūras.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo M.K.Ešera daiļradi,divējādos attēlus.
4. Noderīgo lietu stūrītis Mācību materiāla raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pozitīvais un negatīvais laukums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzieni:pozitīvais,negatīvais laukums. Prot raksturot pozitīvo un negatīvo laukumu,to izmantošanu mākslā,zina,kurš cilvēks veica šo laukumu,to savstarpējās mijiedarbības izpēti. Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo pozitīvo, negatīvo laukumu,to izpēti.
2. Pozitīvais laukums mākslas darbos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdzieni: pozitīvais laukums. Iepazīstas ar jēdzieniem “pozitīvais un negatīvais laukums” mākslā. Zina, kas ir pozitīvais laukums, spēj to saskatīt mākslas darbu reprodukcijās. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlos saskata pozitīvo laukumu.
3. Pozitīvais un negatīvais laukums, pozitīvais laukums mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni:pozitīvais,negatīvais laukums. Prot raksturot pozitīvo un negatīvo laukumu,to izmantošanu mākslā. Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo pozitīvo, negatīvo laukumu, saskata reprodukcijā pozitīvo laukumu.
4. Negatīvais laukums mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pamana negatīvos laukumus. (K.9.1.2.) Zina, kas ir negatīvais laukums, prot to noteikt mākslas darbu reprodukcijās. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata noteiktas krāsas negatīvajā laukumā.
5. Pozitīvais un negatīvais laukums mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdzieni: pozitīvais laukums, negatīvais laukums. Zina, kas ir pozitīvais un negatīvais laukums mākslā, prot tos saskatīt attēlos. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos pozitīvo un negatīvo laukumu.
6. Rubina vāze 1. izziņas līmenis zema 2 p. Negatīvais laukums ir telpa ap attēlojamo objektu, kuru pārveidojot var piešķirt citu nozīmi mākslas darbam. (K.Li.3.)Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt "Rubina vāzi". Uzdevuma tips - attēlu analīze, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos "Rubina vāzi".
7. Pozitīvais, negatīvais laukums mākslā, Rubina vāze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: pozitīvais laukums, negatīvais laukums. Paradoksāla domāšana var būt kā vērtība mākslā. (K.Li.3.) Zina, kas ir pozitīvais un negatīvais laukums, raksturo to, spēj raksturot Rubina vāzi, atpazīt to attēlos. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana.
8. Neiespējamās figūras trauku rotājumos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: pozitīvais laukums, negatīvais laukums, plakne. Sarežģītas formas ierosina iztēli. (K.Li.2.) Zina, kas ir neiespējamās figūras, prot tās saskatīt trauku rotājumos. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlu analīze, atbildes izvēle.
9. Pozitīvais un negatīvais laukums trauku rotājumos 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: pozitīvais laukums, negatīvais laukums. Sarežģītu formu viegli uzzīmēt, mainot uztveri no objekta uz fona laukumu zīmēšanu. (K.Li.1.) Prot attēlos saskatīt kopīgās pazīmes, noteikt atšķirīgo. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus.
10. Divējādās, neiespējamās figūras 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sarežģītas formas ierosina iztēli. (K.Li.2.) Prot raksturot divējādās, neiespējamās figūras, prot šīs figūras saskatīt attēlos. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte, attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo divējādās, neiespējamās figūras, saskata to pazīmes attēlos.
11. Neiespējamās figūras, divējādie attēli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Paradoksāla domāšana var būt kā vērtība mākslā. (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt neiespējamo figūru, divējādo attēlu pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata noteiktas pazīmes.
12. Morisa Kornēlija Ešera iedvesmas avots 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sarežģītas formas ierosina iztēli. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt mākslas darba pazīmes, kas iedvesmoja Morisu Kornēliju Ešeru neiespējamo figūru radīšanā. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata arābu mozaīkas pazīmes.
13. Neiespējamās figūras trauku rotājumos, Morisa Kornēlija Ešera iedvesmas avots 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sarežģītas formas ierosina iztēli(K.Li.2.). Prot attēlos saskatīt neiespējamās figūras,spēj atpazīt mākslas darbu,kas ietekmēja holandiešu mākslinieka M.K.Ešera daiļradi.Uzdevuma tips-attēlu analīze,atbildes izvēle,atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:saskata attēlos noteiktas pazīmes.
14. Mozaīkas – Morisa Kornēlija Ešera iedvesmas avots 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Negatīvais laukums ir telpa ap attēlojamo objektu, kuru pārveidojot var piešķirt citu nozīmi mākslas darbam. (K.Li.3.) Zina, kuras mozaīkas iespaidoja Morisa Kornēlija Ešera daiļradi, spēj noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips - attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlu analīze, kopīgo, atšķirīgo pazīmju noteikšana.
15. Pozitīvais un negatīvais laukums – raksturojums, izmantošana mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni:pozitīvais,negatīvais laukums.Prot raksturot pozitīvo,negatīvo laukumu,zina,kā tos var izmantot mākslā.Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums,attēlu analīze,atbildes varianta ievilkšana.Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlos saskata noteiktas pazīmes,raksturo pozitīvo,negatīvo laukumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pozitīvais, negatīvais laukums, to loma kompozīcijā Citi augsta 3 p. Negatīvais laukums ir telpa ap attēlojamo objektu,kuru pārveidojot var piešķirt citu nozīmi mākslas darbam.(K.Li.3.)Prot raksturot pozitīvo,negatīvo laukumu,to lomu kompozīcijā. Uzdevuma tips-loģikas ķēdīte.Skolēnam nozīmīgākās darbības:prot raksturot pozitīvo,negatīvo laukumu,to izmantošanu mākslā.
2. Viens no neiespējamo figūru autoriem Citi zema 1 p. Pēta M. K. Ešera daiļradi. Zina, kurš no māksliniekiem radīja neiespējamās figūras, prot raksturot viņa daiļradi. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo mākslinieka daiļradi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pozitīvais un negatīvais laukums – raksturīgās pazīmes, izmantošana mākslā 00:35:00 vidēja 18 p. Jēdzieni: pozitīvais, negatīvais laukums. Negatīvais laukums ir telpa ap attēlojamo objektu, kuru pārveidojot var piešķirt citu nozīmi mākslas darbam.(K.Li.3.). Pamana negatīvos laukumus. (K.9.1.2.) Paradoksāla domāšana var būt kā vērtība mākslā. (K.Li.3.) Sarežģītas formas ierosina iztēli. (K.Li.2.) Prot raksturot pozitīvo un negatīvo laukumu, to izmantošanu mākslā, zina, kurš cilvēks veica šo laukumu, to savstarpējās mijiedarbības izpēti; prot raksturot pozitīvo, negatīvo laukumu, to lomu kompozīcijā; zina, kas ir negatīvais laukums, prot to noteikt mākslas darbu reprodukcijās; zina, kas ir pozitīvais un negatīvais laukums, raksturo to, spēj raksturot Rubina vāzi, atpazīt to attēlos; prot attēlos saskatīt neiespējamo figūru, divējādo attēlu pazīmes; prot attēlos saskatīt mākslas darba pazīmes, kas iedvesmoja Morisu Kornēliju Ešeru neiespējamo figūru radīšanā. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte, attēlu analīze, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana, attēlu t_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pozitīvais un negatīvais laukums, divējādās figūras, neiespējamās figūras 00:30:00 vidēja 22 p. Jēdzieni: pozitīvais laukums, negatīvais laukums. Pēta M. K. Ešera daiļradi. Iepazīstas ar jēdzieniem “pozitīvais un negatīvais laukums” mākslā. Sarežģītu formu ir viegli uzzīmēt, mainot uztveri no objekta zīmēšanas uz fona laukumu zīmēšanu. (K.Li.1.) Negatīvais laukums ir telpa ap attēlojamo objektu, kuru pārveidojot var piešķirt citu nozīmi mākslas darbam. (K.Li.3.) Sarežģītas formas ierosina iztēli. (K.Li.2.) Zina, kas ir pozitīvais laukums, spēj to saskatīt mākslas darbu reprodukcijās; zina, kurš no māksliniekiem radīja neiespējamās figūras, prot raksturot viņa daiļradi; zina, kas ir pozitīvais un negatīvais laukums mākslā, prot tos saskatīt attēlos; prot attēlos saskatīt kopīgās pazīmes, noteikt atšķirīgo; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt "Rubina vāzi"; zina, kuras mozaīkas iespaidoja Morisa Kornēlija Ešera daiļradi, spēj noteikt lieko attēlu; prot raksturot divējādās, neiespējamās figūras, prot šīs figūras saskatīt attēlos; prot attēlos saskatīt neiespējamās figūras, sp_