47p.

Tēmā "Eksāmena 3. daļas uzdevumi (2016. g.)" pieejami 22 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.