Grūtības pakāpe:
00:35:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošanas laiks 3p.
2. Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošana - saistītie jēdzieni 2p.
3. Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošanas cēloņi 2p.
4. Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošanas sekas 2p.
5. Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošana - personības 2p.
6. Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošana - fakti 2p.
7. Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošanas ietekme Latvijā 2p.