Grūtības pakāpe:
00:35:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. K. Ulmaņa autoritārā režīma izveides laiks 3p.
2. K. Ulmaņa autoritārā režīma izveide - saistītie fakti 2p.
3. K. Ulmaņa autoritārā režīma izveides cēloņi 2p.
4. K. Ulmaņa autoritārā režīma izveides sekas 2p.
5. K. Ulmaņa autoritārā režīma izveide - personības 2p.
6. K. Ulmaņa autoritārā režīma izveide - fakti 2p.
7. K. Ulmaņa autoritārā režīma izveides ietekme Latvijā 2p.