Grūtības pakāpe:
00:35:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Akcijas "Baltijas ceļš" norises laiks 3p.
2. Akcija "Baltijas ceļš" - saistītie jēdzieni 2p.
3. Akcijas "Baltijas ceļš" cēloņi 2p.
4. Akcijas "Baltijas ceļš" sekas 2p.
5. Akcija "Baltijas ceļš" - personības 2p.
6. Akcija "Baltijas ceļš" - fakti 2p.
7. Akcijas "Baltijas ceļš" ietekme Latvijā 2p.