Uzdevumi

1. 2. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. 2. daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. 2. daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. 2. daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. 2. daļas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. 2. daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. 2. daļas 7.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. 2. daļas 7.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. 2. daļas 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. 2. daļas 9. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. 2. daļas 10.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. 2. daļas 10.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vēstures eksāmena 2. daļa (2016. gads)

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Metodiskie materiāli