Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. 1. daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. 1. daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. 1. daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. 1. daļas 5.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. 1. daļas 5.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. 1. daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

5
8. 1. daļas 7.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. 1. daļas 7.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. 1. daļas 7.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. 1. daļas 7.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vēstures eksāmena 1. daļa (2016.gads)

Grūtības pakāpe: vidēja

31

Materiāli skolotājiem