Uzdevumi

1. 3. daļas 1. tēma 1., 2. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. 3. daļas 1. tēmas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. 3. daļas 2. tēma 1., 2. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. 3. daļas 2. tēmas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. 3. daļas 3. tēma 1., 2. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. 3. daļas 3. tēmas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Vēstures eksāmena 3. daļa (2017. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

24

Materiāli skolotājiem