STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. 2. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. 2. daļas 2. un 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. 2. daļas 4., 5., 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. 2. daļas 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. 2. daļas 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. 2. daļas 9. un 10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. 2. daļas 11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. 2. daļas 12. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. 2. daļas 13. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Vēstures eksāmena 2. daļa (2017. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

25

Materiāli skolotājiem