Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

25p.
1. 2. daļas 1. uzdevums 2p.
2. 2. daļas 2. un 3. uzdevums 2p.
3. 2. daļas 4., 5., 6. uzdevums 3p.
4. 2. daļas 7. uzdevums 3p.
5. 2. daļas 8. uzdevums 4p.
6. 2. daļas 9. un 10. uzdevums 2p.
7. 2. daļas 11. uzdevums 2p.
8. 2. daļas 12. uzdevums 4p.
9. 2. daļas 13. uzdevums 3p.