Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
2. 1. daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. 1. daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. 1. daļas 4.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. 1. daļas 4.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. 1. daļas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
7. 1. daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. 1. daļas 7.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. 1. daļas 7.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Vēstures eksāmena 1. daļa (2017. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

30

Materiāli skolotājiem