Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
2. 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures notikumu, procesu kopsakarībām.
3. 1. daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Latvijas vēstures procesu, personību zināšanas.
4. 1. daļas 4.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka vēstures jēdzienu zināšanas.
5. 1. daļas 4.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka vēstures jēdzienu zināšanas.
6. 1. daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Prasme analizēt kartoshēmu.
7. 1. daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Pārbauda izpratni un zināšanas par notikumu cēloņsakarībām.
8. 1. daļas 7.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka prasmi iegūt vēstures avota informāciju, saistīt to ar zināšanām par vēstures notikumiem.
9. 1. daļas 7.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka zināšanas par vēstures notikumu, procesu saikni ar valsts svētku un atceres dienām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures eksāmena 1. daļa (2017. g.) 00:30:00 vidēja 30p.