Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
2. 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures notikumu, procesu kopsakarībām.
3. 1. daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Latvijas vēstures procesu, personību zināšanas.
4. 1. daļas 4.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka vēstures jēdzienu zināšanas.
5. 1. daļas 4.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka vēstures jēdzienu zināšanas.
6. 1. daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prasme analizēt kartoshēmu.
7. 1. daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Pārbauda izpratni un zināšanas par notikumu cēloņsakarībām.
8. 1. daļas 7.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka prasmi iegūt vēstures avota informāciju, saistīt to ar zināšanām par vēstures notikumiem.
9. 1. daļas 7.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka zināšanas par vēstures notikumu, procesu saikni ar valsts svētku un atceres dienām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures eksāmena 1. daļa (2017. g.) 00:30:00 vidēja 30 p.