Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. 1. daļas 1. uzdevums 4p.
2. 1. daļas 2. uzdevums 4p.
3. 1. daļas 3. uzdevums 5p.
4. 1. daļas 4.1. uzdevums 3p.
5. 1. daļas 5. uzdevums 5p.
6. 1. daļas 6. uzdevums 5p.
7. 1. daļas 7.2. uzdevums 4p.