28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļas 1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prasme formulēt tēmu.
2. 2. daļas 2. un 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zināšanas un prasme izmantot avotu informāciju.
3. 2. daļas 4., 5., 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme atrast avotos informāciju, prasme formulēt atbildi.
4. 2. daļas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme avotos atrast vajadzīgo informāciju.
5. 2. daļas 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prasme atrast informāciju, zināšanas par jautājumu.
6. 2. daļas 9. un 10. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme atrast avotā prasīto, formulēt atbildi.
7. 2. daļas 11. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme salīdzināt avotu informāciju, noteikt kopīgo; prasme un zināšanas, lai spriestu par mūsdienām.
8. 2. daļas 12. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prasme salīdzināt informācijas avotus, atrast informāciju tajos.
9. 2. daļas 13. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Zināšanas un izpratne par mūsdienu sabiedrības procesiem, aktualitātēm.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures eksāmena 2. daļa (2017. g.) 00:40:00 vidēja 25 p.