Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. 3. daļas 1. tēma 1., 2. un 4. uzdevums 4 p.
2. 3. daļas 1. tēmas 3. uzdevums 4 p.
3. 3. daļas 2. tēma 1., 2. un 4. uzdevums 4 p.
4. 3. daļas 2. tēmas 3. uzdevums 4 p.
5. 3. daļas 3. tēma 1., 2. un 4. uzdevums 4 p.
6. 3. daļas 3. tēmas 3. uzdevums 4 p.