Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

24p.
1. 3. daļas 1. tēma 1., 2. un 4. uzdevums 4p.
2. 3. daļas 1. tēmas 3. uzdevums 4p.
3. 3. daļas 2. tēma 1., 2. un 4. uzdevums 4p.
4. 3. daļas 2. tēmas 3. uzdevums 4p.
5. 3. daļas 3. tēma 1., 2. un 4. uzdevums 4p.
6. 3. daļas 3. tēmas 3. uzdevums 4p.