Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums Citi vidēja 4p. Zināšanas par valsts svētku, galveno atceres un atzīmējamo dienu datumiem, ar tiem saistītiem notikumiem.
2. 1. daļas 2. uzdevums Citi augsta 4p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
3. 1. daļas 3. uzdevums Citi augsta 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures notikumu, procesu kopsakarībām.
4. 1. daļas 4. uzdevums Citi vidēja 3p. Vēstures jēdzienu izpratne, pārzināšana.
5. 1. daļas 5.1. uzdevums Citi augsta 3p. Notikumu, procesu cēloņsakarību izpratne, pārzināšana.
6. 1. daļas 5.2. uzdevums Citi augsta 3p. Notikumu, procesu cēloņsakarību izpratne, pārzināšana.
7. 1. daļas 6. uzdevums Citi augsta 5p. Vēstures notikuma, tajā notiekošo procesu, personību pārzināšana.
8. 1. daļas 7.1. uzdevums Citi vidēja 3p. Vēstures pieminekļu pārzināšana; to ideoloģiskās nozīmes izpratne.
9. 1. daļas 7.2. uzdevums Citi vidēja 3p. Vēstures pieminekļu pārzināšana; to ideoloģiskās nozīmes izpratne.
10. 1. daļas 7.3. uzdevums Citi vidēja 3p. Vēstures pieminekļu pārzināšana; to ideoloģiskās nozīmes izpratne.
11. 1. daļas 7.4. uzdevums Citi vidēja 2p. Vēstures pieminekļu pārzināšana; to ideoloģiskās nozīmes izpratne.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures eksāmena 1. daļa (2016.gads) 00:30:00 vidēja 31p.