Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. 1. daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. 1. daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. 1. daļas 4.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļas 4.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļas 4.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. 1. daļas 6.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļas 6.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 6.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

2
11. 1. daļas 7.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. 1. daļas 7.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. 1. daļas 7.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. 1. daļas 7.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. 1. daļas 8.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. 1. daļas 8.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Vēstures eksāmena 1. daļa (2015. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem