Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Spiediena atkarība no laukuma.

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Blīvumu salīdzināšana.

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Trajektorijas augstākais punkts

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Ātruma moduļa maiņas grafiks.

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Slīpi izsviestas bumbiņas trajektorija.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļas 6. uzd. Saistītu ķermeņu kustība.

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 7. uzd. Skaņu raksturojoši lielumi.

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzd. Spiediena maiņa izotermiskā procesā.

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 9. uzd. Elektriski lādētu lodīšu saskaršanās.

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Lādētas daļiņas trajektorija kustībā caur lādētām plaknēm.

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 11. uzd. Vada pretestības maiņa mainoties tā izmēriem.

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Strāvu salīdzinājums paralēlajā slēgumā.

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Akumulatora iekšējās pretestības noteikšana.

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Vada sasilšanas samazināšanas iespējas.

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 15. uzd. Maksimālais ieslēdzamais elektroierīču skaits tīklā.

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 16. uzd. Elektromagnētiskās indukcijas atpazīšana.

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Magnētiskā lauka indukcijas vektora virziens.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļas 18. uzd. Attēls plakanā spogulī.

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 19. uzd. Lēcas optiskā stipruma maiņa.

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. Ar lēcu iegūta attēla raksturojums.

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1. daļas 22. uzd. Viļņu parādību atpazīšana.

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 23. uzd. Laušanas leņķa izmaiņa mainoties krišanas leņķim.

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1. daļas 24. uzd. Radioaktīvā izotopa sabrukšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. 1. daļas 25. uzd. Atoma izstarotā starojuma frekvence.

Grūtības pakāpe: zema

1
26. 1. daļas 26. uzd. Fotonu kinētiskās enerģijas salīdzinājums ar izejas darbu.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. 1. daļas 27. uzd. Masas defekts kodolu veidošanās procesā.

Grūtības pakāpe: zema

1
28. 1. daļas 28. uzd. Starojumu enerģiju salīdzināšana.

Grūtības pakāpe: zema

1
29. 1. daļas 29. uzd. Planētu kustības parametru maiņa mainoties attālumam no Saules.

Grūtības pakāpe: zema

1
30. 1. daļas 30. uzd. Pētniecības uzdevums ar atsperēm.

Grūtības pakāpe: zema

1
31. 2. daļas 1. uzd. Ķermeņa slīdēšana pa slīpo plakni.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. 2. daļas 2. uzd. Rezultējošā mijiedarbības spēka virziena noteikšana lādiņu sistēmā.

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
33. 2. daļas 3. uzd. Mērierīču pielietojuma noteikšana.

Grūtības pakāpe: zema

3
34. 2. daļas 4. uzd. Einšteina vienādojuma fotoefektam analīze.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
35. 2. daļas 5. uzd. Pazeminošo transformatoru aprakstošās sakarības.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
36. 2. daļas 6. uzd. Virknē slēgtu spuldžu dažāda spožuma skaidrojums.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
37. 2. daļas 7. uzd. Iztvaikošanas procesu ietekmējoši faktori.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
38. 2. daļas 8. uzd. Skaņas ātruma un ūdens spiediena maiņa atkarībā no dziļuma.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
39. 2. daļas 9. uzd. Melnā kaste - elektriskā shēma.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
40. 2. daļas 10. uzd. Gaismas stara kustība caurspīdīgā kubā.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
41. 3. daļas 1. uzd. Elementārdaļiņu uzbūve un kustība magnētiskajā laukā.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
42. 3. daļas 2. uzd. Elektriskās ķēdes aprēķins izmantojot Oma likumu noslēgtai ķēdei.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
43. 3. daļas 3. uzd. Elektromotora jaudas praktiska noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. 1. daļas 1.-10. uzdevumi

Grūtības pakāpe: zema

10
2. 1. daļas 11.-20. uzdevumi

Grūtības pakāpe: zema

10
3. 1. daļas 21.-30. uzdevumi

Grūtības pakāpe: zema

10

Materiāli skolotājiem