Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 11. uzd. Vada pretestības maiņa mainoties tā izmēriem. 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Strāvu salīdzinājums paralēlajā slēgumā. 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Akumulatora iekšējās pretestības noteikšana. 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Vada sasilšanas samazināšanas iespējas. 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Maksimālais ieslēdzamais elektroierīču skaits tīklā. 1p.
6. 1. daļas 16. uzd. Elektromagnētiskās indukcijas atpazīšana. 1p.
7. 1. daļas 17. uzd. Magnētiskā lauka indukcijas vektora virziens. 1p.
8. 1. daļas 18. uzd. Attēls plakanā spogulī. 1p.
9. 1. daļas 19. uzd. Lēcas optiskā stipruma maiņa. 1p.
10. 1. daļas 20. uzd. Ar lēcu iegūta attēla raksturojums. 1p.