Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 11. uzdevums 1p.
2. 1. daļas 12. uzdevums 1p.
3. 1. daļas 13. uzdevums 1p.
4. 1. daļas 14. uzdevums 1p.
5. 1. daļas 15. uzdevums 1p.
6. 1. daļas 16. uzdevums 1p.
7. 1. daļas 17. uzdevums 1p.
8. 1. daļas 18. uzdevums 1p.
9. 1. daļas 19. uzdevums 1p.
10. 1. daļas 20. uzdevums 1p.