Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1. uzdevums 1p.
2. 1. daļas 2. uzdevums 1p.
3. 1. daļas 3. uzdevums 1p.
4. 1. daļas 4. uzdevums 1p.
5. 1. daļas 5. uzdevums 1p.
6. 1. daļas 6. uzdevums 1p.
7. 1. daļas 7. uzdevums 1p.
8. 1. daļas 8. uzdevums 1p.
9. 1. daļas 9. uzdevums 1p.
10. 1. daļas 10. uzdevums 1p.