Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1. uzd. Spiediena atkarība no laukuma. 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Blīvumu salīdzināšana. 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Trajektorijas augstākais punkts 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Ātruma moduļa maiņas grafiks. 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Slīpi izsviestas bumbiņas trajektorija. 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Saistītu ķermeņu kustība. 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Skaņu raksturojoši lielumi. 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Spiediena maiņa izotermiskā procesā. 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Elektriski lādētu lodīšu saskaršanās. 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Lādētas daļiņas trajektorija kustībā caur lādētām plaknēm. 1p.