Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 21. uzdevums 1p.
2. 1. daļas 22. uzd. Viļņu parādību atpazīšana. 1p.
3. 1. daļas 23. uzd. Laušanas leņķa izmaiņa mainoties krišanas leņķim. 1p.
4. 1. daļas 24. uzd. Radioaktīvā izotopa sabrukšana. 1p.
5. 1. daļas 25. uzd. Atoma izstarotā starojuma frekvence. 1p.
6. 1. daļas 26. uzd. Fotonu kinētiskās enerģijas salīdzinājums ar izejas darbu. 1p.
7. 1. daļas 27. uzd. Masas defekts kodolu veidošanās procesā. 1p.
8. 1. daļas 28. uzd. Starojumu enerģiju salīdzināšana. 1p.
9. 1. daļas 29. uzd. Planētu kustības parametru maiņa mainoties attālumam no Saules. 1p.
10. 1. daļas 30. uzd. Pētniecības uzdevums ar atsperēm. 1p.