10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Spiediena atkarība no laukuma. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāatrod grafiks, kurš pareizi attēlo spiediena atkarību no atbalsta laukuma
2. 1. daļas 2. uzd. Blīvumu salīdzināšana. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmantojot grafikā dotos datus, janosaka kuram ķermenim lielākais, mazākais blīvums.
3. 1. daļas 3. uzd. Trajektorijas augstākais punkts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānoskaidro, kuru fizikālo lielumu vērtības trajektorijas augstākajā punktā ir vai nav vienādas ar 0.
4. 1. daļas 4. uzd. Ātruma moduļa maiņas grafiks. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāatpazīst ātruma moduļa maiņas grafiks vertikāli izsviestam ķermenim.
5. 1. daļas 5. uzd. Slīpi izsviestas bumbiņas trajektorija. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jātpazīst no klints izsviestas bumbiņas kustības trajektorija.
6. 1. daļas 6. uzd. Saistītu ķermeņu kustība. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāsalīdzina auklas sastiepuma spēki dažādās saistītu ķermeņu vietās
7. 1. daļas 7. uzd. Skaņu raksturojoši lielumi. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka, kurš no skaņas raksturlielumiem mainās skaņas iekārtas darbības rezultātā.
8. 1. daļas 8. uzd. Spiediena maiņa izotermiskā procesā. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāizdara izotermiska procesa aprēķins.
9. 1. daļas 9. uzd. Elektriski lādētu lodīšu saskaršanās. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina elektriskais lādiņš uz lodītem pēc to saskaršanās
10. 1. daļas 10. uzd. Lādētas daļiņas trajektorija kustībā caur lādētām plaknēm. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka lādiņa un plašu zīmes, ja dota lidojuma trajektorija.
11. 1. daļas 11. uzd. Vada pretestības maiņa mainoties tā izmēriem. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmantojot dotā vada izmērus un pretestību, jānosaka vada pretestība, ja kādi parametri ir mainījušies.
12. 1. daļas 12. uzd. Strāvu salīdzinājums paralēlajā slēgumā. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāsalīdzina strāvas stiprumi vienādas pretestības elementu paralēlajā slēgumā.
13. 1. daļas 13. uzd. Akumulatora iekšējās pretestības noteikšana. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāprēķina strāvas avota iekšējā pretestība
14. 1. daļas 14. uzd. Vada sasilšanas samazināšanas iespējas. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāatrod paņēmiens, kā samazināt elektrisko vadu sasilšanu.
15. 1. daļas 15. uzd. Maksimālais ieslēdzamais elektroierīču skaits tīklā. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānoskaidro, cik elektriskās iekārtas var ieslēgt dzīvokļa tīklā, ja zināma elektroierīču jauda.
16. 1. daļas 16. uzd. Elektromagnētiskās indukcijas atpazīšana. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka, kuru no minētajām parādībām var izskaidrot ar elektromagnētiskās indukcijas parādību.
17. 1. daļas 17. uzd. Magnētiskā lauka indukcijas vektora virziens. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka, kurā zīmējuma punktā ir prasītā magnētiskā lauka indukcijas vērtība.
18. 1. daļas 18. uzd. Attēls plakanā spogulī. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka, kur atrodas spīdoša punkta attēls plakanā spogulī.
19. 1. daļas 19. uzd. Lēcas optiskā stipruma maiņa. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosa, kā mainās cilvēka acs optiskais stiprums novējot objektu, kas maina attālumu o cilvēka
20. 1. daļas 20. uzd. Ar lēcu iegūta attēla raksturojums. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka attēla raksturlielumi savācējlēcas veidotam attēlam uz ekrāna.
21. 1. daļas 21. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānoskaidro pareizā gaismas stara gaita trījstūra stikla prizmā.
22. 1. daļas 22. uzd. Viļņu parādību atpazīšana. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāatpazīst zīmējumā attēlotā viļņu parādība.
23. 1. daļas 23. uzd. Laušanas leņķa izmaiņa mainoties krišanas leņķim. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka kā mainās krišanas un atstarošanās leņķis izmainot krišanas leņķa lielumu.
24. 1. daļas 24. uzd. Radioaktīvā izotopa sabrukšana. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka, kurā laikā radioaktīvā izotopa masa kļūs vienāda ar doto.
25. 1. daļas 25. uzd. Atoma izstarotā starojuma frekvence. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka atbilstība starp enerģētiskajām pārejām atomā un starojuma raksturlielumiem.
26. 1. daļas 26. uzd. Fotonu kinētiskās enerģijas salīdzinājums ar izejas darbu. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka fotoelektronu kinētiskā enerģija.
27. 1. daļas 27. uzd. Masas defekts kodolu veidošanās procesā. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāsalīdzina daļiņas kopējā masa ar atsevišķo elementu masu summu
28. 1. daļas 28. uzd. Starojumu enerģiju salīdzināšana. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka, kuram starojumam lielākā enerģija.
29. 1. daļas 29. uzd. Planētu kustības parametru maiņa mainoties attālumam no Saules. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka, kā mainās planētu raksturlielumi, palielinoties attālumam no Saules
30. 1. daļas 30. uzd. Pētniecības uzdevums ar atsperēm. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka pareizā iekārtu komplekta izvēle pētnieciskā darba veikšanai.
31. 2. daļas 1. uzd. Ķermeņa slīdēšana pa slīpo plakni. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāatrod sakarība pa slīpo plakni slīdoša ķermeņa ātruma aprēķināšanai, ja tas ir veicis pusi no ceļa garuma.
32. 2. daļas 2. uzd. Rezultējošā mijiedarbības spēka virziena noteikšana lādiņu sistēmā. 1. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāatrod rezultējošais spēks, ar kādu 2 elektrizētas lodītes iedarbojas uz trešo.
33. 2. daļas 3. uzd. Mērierīču pielietojuma noteikšana. 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jānosaka ar kādu mērierīci var izdarīt prasīto mērījumu.
34. 2. daļas 4. uzd. Einšteina vienādojuma fotoefektam analīze. 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāapraksta Einšteina vienādojuma fotoefektam apzīmējumu nozīme
35. 2. daļas 5. uzd. Pazeminošo transformatoru aprakstošās sakarības. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāveic oazeminošā transformatora aprēķins.
36. 2. daļas 6. uzd. Virknē slēgtu spuldžu dažāda spožuma skaidrojums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāizskaidro spuldžu spožuma atkarība.
37. 2. daļas 7. uzd. Iztvaikošanas procesu ietekmējoši faktori. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāizskaidro sportista ķermeņa atdzišanas procesi.
38. 2. daļas 8. uzd. Skaņas ātruma un ūdens spiediena maiņa atkarībā no dziļuma. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaņas izplatīšanās ātrumu ietekmējoši faktori ūdenī.
39. 2. daļas 9. uzd. Melnā kaste - elektriskā shēma. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānoskaidro melnās kastes shēma pēc dotajiem mērījuma rezultātiem.
40. 2. daļas 10. uzd. Gaismas stara kustība caurspīdīgā kubā. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jānosaka caurspīdīga kuba gaismas laušanas koeficients.
41. 3. daļas 1. uzd. Elementārdaļiņu uzbūve un kustība magnētiskajā laukā. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jānoskaidro hadronu sastāvdaļas un elementārdaļiņu kustība magnētiskajā laukā.
42. 3. daļas 2. uzd. Elektriskās ķēdes aprēķins izmantojot Oma likumu noslēgtai ķēdei. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Jāprēķina elektriskās ķēdes parametri dažādos slēdža stāvokļos.
43. 3. daļas 3. uzd. Elektromotora jaudas praktiska noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Jānosaka elektromotora jauda, neizmantojot elektriskus mērījumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-10. uzdevumi 00:12:00 zema 10 p. 2018. gada centralizētā eksāmena testa daļas pirmie 10 uzdevumi
2. 1. daļas 11.-20. uzdevumi 00:12:00 zema 10 p. 2018. gada centralizētā eksāmena testa daļas 11.-20. uzdevumi
3. 1. daļas 21.-30. uzdevumi 00:12:00 zema 10 p. 2018. gada centralizētā eksāmena testa daļas 21.-30. uzdevumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Centralizētais eksāmens fizikā 2018. g. 03:00:00 augsta 66,5 p. Centralizēta eksāmena fizikā visi uzdeuvmi.