Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Fizikālā lieluma mērvienība

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Ātruma vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļas 3. uzd. Spēka veiktais darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļas 4. uzd. Kustības laika salīdzinājums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Velosipēdista kinētiskā enerģija

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Paātrinājums un ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļas 7. uzd. Diega svārsta enerģija

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzd. Kustība vakuumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļas 9. uzd. Leņķiskais ātrums

Grūtības pakāpe: zema

2
10. 1. daļas 10. uzd. Virsmas spraiguma spēks

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 11. uzd. Temperatūras izmaiņa kelvinos

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Siltuma daudzums kušanas procesā

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Lādiņš uz nūjiņas

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Kulona spēka virziens

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļas 15. uzd. Kopspēks

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļas 16. uzd. Vada pretestība

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Mērierīču rādījumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļas 18. uzd. Kvēlspuldzes jauda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļas 19. uzd. Mērierīču izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. Pievilkšanās un atgrūšanās spēki

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzd. Vektoriāli un skalāri lielumi

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 22. uzd. Kondensatora raksturlielums

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 23. uzd. Ampērmetru rādījumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 1. daļas 24. uzd. Elektromagnētisko viļņu izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

1
25. 1. daļas 25. uzd. Staru gaita optiskajās ierīcēs

Grūtības pakāpe: zema

1
26. 1. daļas 26. uzd. Stara gaita

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. 2. daļas 1. uzd. Planētas lineārais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. 2. daļas 2. uzd. Laušanas koeficients

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. 2. daļas 3. uzd. Pretestības noskaidrošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
30. 2. daļas 4. uzd. Stroboskopiskā attēla analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

5
31. 2. daļas 5. uzd. Brīvā krišana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. 2. daļas 6. uzd. Fotonu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. 2. daļas 7. uzd. Ģenerators

Grūtības pakāpe: vidēja

6
34. 2. daļas 8. uzd. Maksimālais lietderības koeficients

Grūtības pakāpe: vidēja

4
35. 2. daļas 9. uzd. Viļņa garums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
36. 2. daļas 10. uzd. Sastiepuma spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

4
37. 3. daļas 1. uzd. Spuldzes spožums maiņstrāvas ķēdē

Grūtības pakāpe: augsta

8
38. 3. daļas 2. uzd. Brīvais kritiens

Grūtības pakāpe: augsta

4
39. 3. daļas 3. uzd. Gāzes spiediena atkarība no temperatūras

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Testi

1. 1. daļas 1.-10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. 1. daļas 11.-20. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. 1. daļas 21.-26. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
4. 2. daļas 1.-5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

19
5. 2. daļas 6.-10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

18
6. 3. daļas 1.-3. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

15
7. Centralizētais eksāmens fizikā 2020. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

78

Materiāli skolotājiem