105p.

Tēmā "Valsts eksāmens angļu valodā 2013. g." pieejami 11 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.