Teorija

Uzdevumi

1. Reading. Matching.

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Reading. Multiple-choice.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Reading. Gap-filling.

Grūtības pakāpe: augsta

8
4. Listening. Gap-filling.

Grūtības pakāpe: zema

11
5. Listening. Multiple-choice.

Grūtības pakāpe: vidēja

10
6. Listening. Multiple-choice.

Grūtības pakāpe: augsta

10
7. Language Use. Multiple-choice.

Grūtības pakāpe: vidēja

12
8. Language Use. Matching.

Grūtības pakāpe: zema

10
9. Language Use.

Grūtības pakāpe: augsta

10
10. Language Use. Gap-filling.

Grūtības pakāpe: augsta

8
11. Writing. Multiple-choice.

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Reading

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Listening

Grūtības pakāpe: vidēja

31
3. Language use

Grūtības pakāpe: vidēja

40
4. Writing

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem