69p.

Tēmā "Valsts eksāmens matemātikā 2016. g." pieejami 35 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.