69p.

Tēmā "Valsts eksāmens matemātikā 2010. g." pieejami 33 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.