Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. 2. daļas 1. uzd. Pirmās pakāpes vienādojums, daļas. (2010) 1p.
2. 2. daļas 2. uzd. Aritmētiskā progresija. (2010) 2p.
3. 2. daļas 3. uzd. Paralelograma laukums. (2010) 2p.
4. 2. daļas 4. uzd. Pilnas kvadrātnevienādības atrisināšana. (2010) 1p.