Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. 2. daļas 5. uzd. Četrstūra perimetrs, simetrija. (2010) 4p.
2. 2. daļas 6. uzd. Teksta uzdevums ar tabulu. (2010) 7p.