Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 21. uzd. Vienpusleņķi pie paralēlām taisnēm. (2010) 1p.
2. 1. daļas 22. uzd. Vienādsānu trijstūris. (2010) 1p.
3. 1. daļas 23. uzd. Trijstūra un paralelograma laukumi. (2010) 1p.
4. 1. daļas 24. uzd. Centra leņķa aprēķināšana. (2010) 1p.
5. 1. daļas 25. uzd. Pieskaru nogriežņi, trijstūrī ievilkta r. l. (2010) 1p.